Promjena veličine slova
Tražilica
Tražilica

Opća obiteljska medicina

Opća/obiteljska medicina, kao temeljni dio primarne zdravstvene zaštite, osigurava kontinuiranu i sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu za pojedince i obitelji. Obilježje opće/obiteljske medicine je dugotrajan osobni odnos između pacijenta i liječnika te pružanje skrbi koja obuhvaća promicanje zdravlja, prevenciju bolesti, liječenje i rehabilitaciju oboljelih i onesposobljenih.

Liječnik opće/obiteljske medicine u pristupu zdravlju ili bolesti integrira biološke, psihološke i socijalne čimbenike, koristeći jedinstven postupak konzultacije. Mjesto je to prvog kontakta korisnika sa zdravstvenim sustavom.

U ordinaciji izabranog liječnika opće/obiteljske medicine možete obaviti prvi i kontrolni pregled, preventivne preglede djece, odraslih i starijih osoba, savjetovanja, cijepljenje, male kirurške zahvate, upućivanje na laboratorijske pretrage itd. Izabrani liječnik opće/obiteljske medicine izdaje recepte i ostale dokumente kojim se ostvaruju razna prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Ovisno o medicinskoj indikaciji, upućuje na pregled u specijalističko-konzilijarnu i stacionarnu zdravstvenu zaštitu ili zbrinjava pacijenta izvan zdravstvene ustanove, u kućnoj posjeti.

Prema broju timova (ordinacija) opće/obiteljske medicine Dom zdravlja Zagreb – Centar, najveći je dom zdravlja na području Zagreba i Republike Hrvatske, broji više od 100 timova. Ordinacije Doma zdravlja raspoređene su na području Podsljemena sjeverno, između Savske ceste zapadno te Heinzelove ulice istočno, čitavog Novog Zagreba i južnih naselja Grada Zagreba. Kliknite OVDJE [link na mapu lokacija] za kartu lokacija.

Pri odabiru liječnika opće/obiteljske medicine savjetujemo da obratite pažnju na iduće:

  • Da ordinacija liječnika bude blizu Vašem mjestu stanovanja
  • Da isti liječnik skrbi za više članova Vaše obitelji