Promjena veličine slova
Tražilica
Tražilica

Zdravstvena zaštita žena (ginekologija)

Ginekologija

 Ginekologija je grana medicine koja se bavi bolestima i liječenjem ženskog reproduktivnog sustava.

 U djelokrug rada ginekologa spadaju :

  1. Preventivni ginekološki pregledi,koji uključuju PAPA i UZV
  2. Menopauza
  3. Nepravilna krvarenja
  4. Kontracepcija , Planiranje obitelji
  5. Vođenje trudnoće
  6. Sterilitet

Kada je potrebno liječnik upućuje pacijenticu na dalju bolničku obradu i liječenje

Rad u ambulantama je smjenski -prije/poslije podne,po načelu par/nepar datumi- zasebno za svaku ambulantu

Mirogojska 11, 10000 Zagreb

Liječnik: BORIS FRANULOVIĆ, DR.MED., SPEC. GINEKOLOG, RUKOVODITELJ SLUŽBE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Medicinska sestra: IVANA GAVRAN, MED.SESTRA

Adresa: Mirogojska 11, 10000 Zagreb

Telefon: 014501-437
014501-438

Email: boris.franulovic@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: N-J/P-P

Liječnik: SANDRA NOVAK, DR.MED., SPEC. GINEKOLOG

Medicinska sestra: LEA ŠKRLIN, MED.SESTRA

Adresa: Mirogojska 11, 10000 Zagreb

Telefon: (dr): 014603-652
(sr): 014603-643

Email: sandra.novak@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: N-P/P-J

Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb

Liječnik: SNJEŽANA KAŠLJEVIĆ, DR.MED., SPEC. GINEKOLOG

Medicinska sestra: INES PAPIĆ, MED.SESTRA

Adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb

Telefon: (dr): 016598-469
(sr): 016598-468

Email: snjezana.kasljevic@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: N-J/P-P

Kruge 44, 10000 Zagreb

Liječnik: MOHAMED JEHAD WAHID, DR.MED.SPEC,GINEKOLOG

Medicinska sestra: LIDIJA KNEŽEVIĆ UROIĆ, MED.SESTRA

Adresa: Kruge 44, 10000 Zagreb

Telefon: 016062-471

Email: mohamed.jehad.wahid@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: N-J/P-P

Grgura Ninskog 3, 10000 Zagreb

Liječnik: ĐURĐA ŽIGMUNDOVAC KLAIĆ, DR.MED., SPEC. GINEKOLOG

Medicinska sestra: VESNA MARGARIN, MED.SESTRA

Adresa: Grgura Ninskog 3, 10000 Zagreb

Telefon: 013782-828

Email: djurdja.zigmundovac-klaic@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: P-J/N-P

Liječnik: STELLA GAČIĆ, DR.MED.

Medicinska sestra: HAIRA KLIŠKIĆ, MED.SESTRA

Adresa: Grgura Ninskog 3, 10000 Zagreb

Telefon: 013782-828

Email: stella.gacic@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: N-J/P-P

Runjaninova 4, 10000 Zagreb

Liječnik: GORDAN RAČKI, DR.MED.SPEC,GINEKOLOG

Medicinska sestra: ANKICA BAUMAN, MED.SESTRA

Adresa: Runjaninova 4, 10000 Zagreb

Telefon: 014897-685

Email: gordan.racki@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: N-J/P-P

Remetinački gaj 14, 10000 Zagreb

Liječnik: FADEL HASSAN, DR.MED.SPEC,GINEKOLOG

Medicinska sestra: MARINA BARETA, MED.SESTRA

Adresa: Remetinački gaj 14, 10000 Zagreb

Telefon: 016141-333

Email: hassan.fadel@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: N-J/P-P

Laginjina 16, 10000 Zagreb

Liječnik: LJUBICA PROLIĆ, DR.MED.SPEC,GINEKOLOG

Medicinska sestra: JASNA ŠKONDRIĆ, MED.SESTRA

Adresa: Laginjina 16, 10000 Zagreb

Telefon: (dr):014604-167
(sr):014604 - 138

Email: ljubica.prolic@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: N-J/P-P

Kauzlarićev prilaz 7, 10000 Zagreb

Liječnik: ANA JELČIĆ, DR.MED., SPEC. GINEKOLOG

Medicinska sestra: GORDANA LOVRIĆ, MED.SESTRA

Adresa: Kauzlarićev prilaz 7, 10000 Zagreb

Telefon: 016670-722

Email: ana.jelcic@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: P-P/N-J