Promjena veličine slova
Tražilica
Tražilica

Farmakoterapijsko savjetovalište

Lokacija

Dom zdravlja Zagreb – Centar

Runjaninova ulica 4, Zagreb

  1. kat, lijevo
Radno vrijeme

Ponedjeljak, utorak, srijeda: 08:00 – 14:00

Dodatno prema dogovoru

Kontakt

Telefon: 095 7999 332 (za radnog vremena)

E-mail: farmasavjetovaliste@dzz-centar.hr

Letak

Preuzmi letak

Farmakoterapijsko savjetovalište predstavlja novi model pružanja cjelovite skrbi unutar kojeg ambulantni ljekarnici u suradnji s liječnicima obiteljske medicine Doma zdravlja Zagreb – Centar pružaju ljekarničku djelatnost upravljanja farmakoterapijom.

Suradnja ambulantnog ljekarnika i liječnika obiteljske medicine dovodi do postizanja boljih definiranih terapijskih ciljeva, pri čemu se pacijenti aktivno uključuju u svoje liječenje te započinju redovitije i preciznije koristiti svoju terapiju. Svrha Savjetovališta je pružiti cjelovitu, integriranu skrb usmjerenu na pacijenta omogućujući pritom dostupnost bolje zdravstvene zaštite, poboljšano zdravlje pacijenata te smanjenje i kontrolu troškova.

ZAJEDNIČKI CILJ: Optimizacija terapije i poboljšana skrb za pacijenta

Savjetovalište je namijenjeno:

– osobama koje koriste 4 ili više lijekova (lijekovi na recept, bezreceptni lijekovi, biljni lijekovi, dodaci prehrani itd.)

– osobama koje imaju problema s uzimanjem lijekova

– osobama koje imaju pitanja vezano uz lijekove koje koriste

– osobama koje pate od nuspojava lijekova

– osobama koje koriste lijekove koje zahtijevaju pomno praćenje

Aktivnosti Savjetovališta

  • Prikupljanje podataka o terapiji koju pacijent uzima i cjelokupnoj anamnezi
  • Identifikacija terapijskih problema (npr. identifikacija interakcija, identifikacija i prijava nuspojava)
  • Komunikacija i dogovor s liječnikom obiteljske medicine
  • Izrada individualiziranog plana skrbi
  • Procjena i praćenje ishoda liječenja u suradnji s liječnikom obiteljske medicine

Prije prvog savjetovanja potrebno je obavijestiti svojeg liječnika obiteljske medicine te se u dogovoru s njime naručiti za prvi termin telefonski ili putem e-maila. Na prvo savjetovanje potrebno je donijeti:

  • medikacijsku povijest (stalna terapija pacijenta)
  • zadnje laboratorijske nalaze
  • povijest bolesti.