Promjena veličine slova
Tražilica
Tražilica

Interna medicina

Interna medicina i kardiologija

Djelatnost službe interne medicine i kardiologije sastoji se od tri internističke i jedne kardiološke ambulante. U internističkim abulantama se obavljaju internistički pregledi, daju preoperativna mišljenja specijaliste interniste i dijagnostička obrada:

EKG, holter krvnog tlaka, holter srca, test opterećenja (ergometrija) na biciklu odn.pokretnoj traci.

U kardiološkoj ambulanti obavljaju se kardiološki pregledi i ekspertize i neinvazivna kardiološka dijagnostička obrada:

EKG, holter krvnog tlaka, holter srca, test opterećenja (ergometrija) na pokretnoj traci, ehokardiografija s kolor doplerom srca.

Kardiologija

EKG kabineti

EKG kabinet

Med. sestra: JELENA MIKULIĆ, MED. SESTRA

Adresa: Grgura Ninskoga 3, 10000 Zagreb

Telefon: 01/4534-069

Email:

Radno vrijeme:

EKG kabinet

Med. sestra: ANA MATANOVIĆ, VIŠI TEHNIČAR

Adresa: Runjaninova 4, 10000 Zagreb

Telefon:

Email:

Radno vrijeme:

Interna medicina

Ordinacija: NATALIJA BUJ

Doktor: NATALIJA BUJ, DR.MED., SPEC.INTERNE MEDICINE

Med. sestra: DUBRAVKA KRIZMANIĆ, MED.SESTRA

Adresa: Grgura Ninskog 3, 10000 Zagreb

Telefon: 3782-839

Email: natalija.buj@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: neparni datumi poslije podne od 13h do 21h parni datumi u jutro od 7h do 15h subotom i nedjeljom ne radi

Ordinacija: LIDIJA GAJSKI

Doktor: LIDIJA GAJSKI, DR.MED., SPEC.INTERNE MEDICINE

Med. sestra: GORDANA ŠOŠTARIĆ, MED.SESTRA

Adresa: Grgura Ninskog 3, 10000 Zagreb

Telefon: 01/3783-209

Email: lidija.gajski@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: neparni datumi u jutro od 7h do 15h parni datumi poslije podne od 13h do 21h subotom i nedjeljom ne radi

Ordinacija: IVANA PITEŠA KOŠUTIĆ

Doktor: IVANA PITEŠA KOŠUTIĆ, DR.MED., SPEC.INTERNE MEDICINE

Med. sestra: IVA ŠOGORIĆ STOJANOVIĆ, MED.SESTRA

Adresa: Laginjina 16, 10000 Zagreb

Telefon: 4604-148

Email: ivana.pitesa-kosutic@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: pon,sri,pet - ujutro / uto, čet - popodne