Promjena veličine slova
Tražilica
Tražilica

Klinička citologija

EKSFOLIJATIVNA CITOLOGIJA

-citološka pretraga sedimenta urina

PRIJEM PACIJENATA:
Ponedjeljak, utorak i srijeda od 8 – 9 sati

– obrisak sluznice nosa,
– eksprimat dojke,
– razmaz periferne krvi,
– citološka pretraga skarifikata kože
– sputum

PRIJEM PACIJENATA:
Utorak, srijeda i četvrtak OD 9 – 11 SATI.

ASPIRACIJSKA- PUNKCIJE POD KONTROLOM UZV-a

Prijem pacijenata prema dogovoru

Za sve ostale informacije javiti se na tel. 01/ 6598-403

Lokacija : Av. V. Holjevca 22- Siget, Zagreb

Ordinacija

Ime i prezime liječnika: ROBERTA ŠARKANJI-GOLUB, DR.MED.

Ime i prezime sestre:

Adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22 - Siget, 10000 Zagreb

Broj telefona ambulante: Prijem pacijenata (prema dogovoru): 099 / 4897-620, 095 / 8506-358
Ostale informacije: 01/ 6598-403

Mail adresa ambulante: roberta.sarkanji-golub@dzz-centar.hr

Radno vrijeme:

Napomena: