Promjena veličine slova
Tražilica
Tražilica

Psihijatrija

Poveznice

Dom zdravlja Zagreb – Centar ima vrlo razvijenu Službu za psihijatriju i neurologiju unutar koje, na četiri različite lokacije, postoji ukupno šest psihijatrijskih ambulanti. Svaki tim u psihijatrijskoj ambulanti ima specijalistu psihijatra, medicinsku sestru i profesora psihologa. Timskim radom i pristupom pružamo najbolju i sveobuhvatnu zdravstvenu skrb te uspješno provodimo liječenja.

    U naše ambulante mogu se javiti osobe koje imaju depresivne tegobe, anksioznost, tjeskobu, nemir, nesanicu te simptome iz kruga paničnih poremećaja. Također, radimo i sa osobama koje imaju kronična psihijatrijska  oboljenja kao što su bipolarni i unipolarni afektivni poremećaji, shizofrenija ili akutni psihotični poremećaji a kod kojih nije indicirano bolničko liječenje ili liječenje u okviru dnevnih bolnica.

     Sa osobama koje imaju probleme sa ovisnosti o alkoholu i/ili drogama radimo na način da se osnovno liječenje i kontrola apstinencije i/ili zamjenske terapije obavlja u nekoj za to specijaliziranoj ustanovi, dok u našim ambulantama s njima provodimo isključivo suportivni i/ili psihoterapijski tretman. 

Psiholozi

U Domu zdravlja Zagreb – Centar  u okviru Službe za psihijatriju i neurologiju djeluje i šest psihologa na četiri lokacije. U okviru svog posla obavljaju psihologijsku obradu po uputi psihijatra, neurologa ili liječnika obiteljske medicine, kao i psihološko savjetovanje odraslih osoba. Također obavljaju psihološku obradu i procjenu kod pregleda u okviru Medicine rada.

Kruge 44, 10000 Zagreb

Doktor: HELENA VUKSAN - DELIĆ, PROF. PSIHOLOGINJA

Med. sestra:

Adresa: Kruge 44, 10000 Zagreb

Telefon: 01/6062 484

Email: helena.vuksan-delic@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: od 7 do 15 sati

Grgura Ninskoga 3, 10000 Zagreb

Doktor: TATJANA TOMLJENOVIĆ VUK, PROF. PSIHOLOGINJA

Med. sestra:

Adresa: Grgura Ninskoga 3, 10000 Zagreb

Telefon: 01/ 4534 059

Email: tatjana.tomljenovic-vuk@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: od 7 do 15 sati

Doktor: ZORAN TUČKAR, PROF. PSIHOLOG

Med. sestra:

Adresa: Grgura Ninskoga 3, 10000 Zagreb

Telefon: 01/ 4534 029

Email: zoran.tuckar@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: od 7 do 15 sati

Doktor: IVANA ADAMIĆ-TADIĆ, DIPLOMIRANA PSIHOLOGINJA

Med. sestra:

Adresa: Grgura Ninskoga 3, 10000 Zagreb

Telefon: 01/ 4534 029

Email: ivana.adamic@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: od 7 do 15 sati

Martićeva 63, 10000 Zagreb

Doktor: VLATKA MOLNAR, PROF. PSIHOLOGINJA

Med. sestra:

Adresa: Martićeva 63, 10000 Zagreb

Telefon: 01/4604 173

Email:

Radno vrijeme: od 7 do 15 sati

Psihijatrijske ambulante

Kruge 44, 10000 Zagreb

Doktor: JADRANKA ŽILIĆ-DŽEBA, DR.MED. SPEC. PSIHIJATAR, SUBSPECIJALIST PSIHOTERAPIJE

Med. sestra: ANKA VRATARIĆ, MED.SESTRA

Adresa: Kruge 44, 10000 Zagreb

Telefon: 606 2407 (dr)
606 2408 (sr)

Email: jadranka.zilic-dzeba@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: pon-sri: popodne
uto-čet-pet: jutro

Doktor: TATJANA KANDUČAR, DR.MED. SPEC. PSIHIJATAR

Med. sestra: ANA STAKOR, MED.SESTRA

Adresa: Kruge 44, 10000 Zagreb

Telefon: 606 2480 (dr)
606 2426 (sr)

Email: tatjana.kanducar@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: pon-sri-pet: jutro
uto-čet: popodne

Dvije su psihijatrijske ambulante, za sve vrste psihijatrijskih pacijenata, a imamo i psihologa, prof. Vuksan Delić Helenu, koja je u mogućnosti učiniti psihologijsku obradu, a koja je vrlo često nezaobilazan postupak u dijagnostici, posebno kod osoba koje su po prvi puta u traženju psihijatrijske pomoći.

Grgura Ninskog 3, 10000 Zagreb

Doktor: IVA ZRINKA KORDIĆ, DR.MED. SPEC. PSIHIJATAR

Med. sestra: MARIJA JOVIĆ, MED.SESTRA

Adresa: Grgura Ninskog 3, 10000 Zagreb

Telefon: 378-3439

Email:

Radno vrijeme: N-P/P-J

Doktor: AMRA KATANA BZIK, DR.MED. SPEC. PSIHIJATAR

Med. sestra: SLAVICA HRGA, MED.SESTRA

Adresa: Grgura Ninskog 3, 10000 Zagreb

Telefon: 3783-439

Email: amra.katana-bzik@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: N-J/P-P

Rade dvije psihijatrijske ambulante, za sve vrste psihijatrijskih pacijenata, a u njihovom timu su i opisani stručnjaci defektologije i logopedije, te dva psihologa. Psiholozi mogu obaviti i psihologijsku dijagnostiku indiciranu po psihijatru, ali su ti psiholozi, u prvom redu uključeni u cjelodnevni rad tima medicine rada.
Na istoj adresi, na prvom katu radi i jedna neurološka ambulanta, u kojoj je moguće osim samog pregleda, obaviti i pretrage: EEG, UZV(ultrazvuk, ‘dopler’) krvnih žila glave i vrata.

Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb

Doktor: ANTE LESKUR, DR.MED. SPEC. PSIHIJATAR

Med. sestra: BLANKA STANEŠIĆ, MED.SESTRA

Adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb

Telefon: 6598- 488

Email: ante.leskur@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: P-J/N-P
Svaki petak ujutro

Napomena:

Program za mobbing odvija se unutar ambulante dr. Leskura

Doktor: MARIJA BAČAN, DR.MED.

Med. sestra: ANA ŠVIGLIN, MED.SESTRA

Adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb

Telefon: 6598-417

Email: marija.bacan@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: P-P/N-J
Svaki petak ujutro

Posebnost u toj jednoj psihijatrijskoj ambulanti u Sigetu, je u tome što pruža psihijatrijsku uslugu i pomoć oboljelima od stresa, stresnih situacija i doživljenih ponižavanja ili maltretiranja od strane nadređenih, doživljenih na njihovim radnim mjestima.
Tu ambulantu vodi dr Ante Leskur koji ima dugogodišnje iskustvo sa grupama, pa i sa ovisnicima.

Runjaninova 4, 10000 Zagreb

Doktor: RENATA ZDENKOVIĆ, DR.MED. SPEC. PSIHIJATAR

Med. sestra: MAJA FRANIĆ-BARIŠIĆ, MED.SESTRA

Adresa: Runjaninova 4, 10000 Zagreb

Telefon: 4897-658

Email: renata.zdenkovic@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: pon-sri-pet: jutro
uto-čet: popodne

Ovdje radi jedna psihijatrijska ambulanta, prima sve vrste psiholoških teškoća, za akutne i kronične psihijatrijske pacijente, sve uz prethodni dogovor i u određenim terminima.