Tražilica

Zamjene tijekom godišnjih odmora

Zamjene tijekom godišnjih odmora

wdt_ID Služba Prezime liječnika Ime Trajanje godišnjeg odmora Zamjena tijekom GO Radno vrijeme (zamjena) Broj telefona (zamjena) Adresa (zamjena)
1 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Artuković Jakšić Dragana 3.7. - 14.7.2023. Marija Rogalo Narančić P-J, N-P 01 4897600 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
2 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Baranović Ante 4.8. - 14.8.2023. Mladenović Ivan USP -J, PČ-P 01 4645020 Isce BB
3 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Baranović Ante 16.8. - 25.8.2023. Biserka Dumnica N-P. P-J 01 4572224 Kumičićeva 5, 10000 Zagreb
4 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Bastać Tukec Mira 7.8. - 29.8.2023. Andrej Vučković P-J, N-P 01 6040215 Vrbik 10a, 10000 Zagreb
5 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Baudoin Vlatko 7.8. - 25.8.2023. Marko Matutinović P-P, N-J 01 4604112 Laginjina 16, 10000 Zagreb
6 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Botonjić Vildana 24.7. - 11.8.2023. Adriana Barbara Crnica P-P, N-J 01 5803989 Kauzlaričev prilaz 7, 10000 Zagreb
7 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Božurić Jožek 10.7. - 28.7.2023. Nikoleta Tole Hojanić P-P, N-J 01 4572224 Kumičićeva 5, 10000 Zagreb
8 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Bradić Željka 11.7. - 4.8.2023. Selma Čančar Omerbašić P-P, N-J 01 4897679 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
9 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Čančar Omerbašić Selma 31.7. - 4.8.2023. Suzana Ott Mašić P-P, N-J 01 4897668 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
10 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Čančar Omerbašić Selma 6.8. - 25.8.2023. Željka Bradić P-P, N-J 01 4897673 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
11 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Dumnica Biserka 17.7. - 28.7.2023. Nikoleta Tole Hojanić P-P, N-J 01 4572224 Kumičićeva 5, 10000 Zagreb
12 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Dumnica Biserka 31.7. - 11.8.2023. Jožek Božurić P-P, N-J 01 4556249 Kumičićeva 5, 10000 Zagreb
13 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Fazlić Alem 24.7. - 9.8.2023. Katarina Tomić Koludrović P-P, N-J 01 4604113 Martićeva 63a, 10000 Zagreb
14 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Fazlić Alem 10.8. - 11.8.2023. Igor Jurišić P-P, N-J 01 4604121 Martićeva 63a, 10000 Zagreb
15 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Fiket Danijel 7.8. - 30.8.2023. Anita Vukin Bišćan P-J, N-P 01 6598416 Avenija Većeslava Holjevca 22
16 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Gabela Roguljić Lucija 31.7. - 25.8.2023. Hana Schwabe P-J, N-P 01 3028455 ZS Jarunska 2, 10000 Zagreb
17 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Gabud Brdarić Snježana 17.7. - 11.8.2023. Suzana Ott Mašić P-P, N-J 01 4897668 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
18 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Gostović Saša 17.7. - 28.7.2023. Filip Majsec P-P, N-J 01 6140555 Remetinečki gaj 14, 10000 Zagreb
19 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Granić Ivana 10.8. - 25.8.2023. Kathie Matić P-P, N-J 01 4604119 Martićeva 63a, 10000 Zagreb
20 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Hoch Andrea 24.7. - 28.7.2023. Iva Klarić P-J, N-P 01 4897679 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
21 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Hoch Andrea 31.7. - 4.8.2023. Dragana Artuković Jakšić P-J, N-P 01 4897688 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
22 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Hoch Andrea 7.8. - 18.8.2023. Maja Cimaš Karađole P-J, N-P 01 4897672 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
23 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Javorsky Tajana 10.7. - 21.7.2023. Karolina Kokić Borić P-P, N-J 01 6598429 Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb
24 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Javorsky Tajana 24.7. - 4.8.2023. Danijel Fiket P-J, N-P 01 6598426 Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb
25 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Jelić Vranješ Nada 24.7. - 15.8.2023. Slavica Karlušić P-P, N-J 01 6062442 Kruge 44, 10000 Zagreb
26 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Jovanović Neven 17.7. - 11.8.2023. Ivica Šimunović P-J, N-P 01 6062453 Kruge 44
27 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Jurišić Igor 10.7. - 28.7.2023. Katarina Tomić Koludrović P-P, N-J 01 4604113 Martićeva 63a, 10000 Zagreb
28 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Kaltak Aldijana 24.7. - 4.8.2023. Ana Martinović P-P, N-J 01 4650212 Šubićeva 36, 10000 Zagreb
29 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Kaltak Aldijana 7.8. - 18.8.2023. Marko Andre Žnidaršić P-J, N-P 01 4604125 Laginjina 16, 10000 Zagreb
30 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Karlušić Slavica 10.7. - 21.7.2023. Nada Jelić Vranješ Redovno (7-15, 8-16, itd) 01 6062453 Kruge 44, 10000 Zagreb
31 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Katić Nina 1.8. - 15.8.2023. Slavica Karlušić P-P, N-J 01 6062442 Kruge 44, 10000 Zagreb
32 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Katić Nina 16.8. - 31.8.2023. Biserka Dumnica P-J, N-P 01 4572224 Kumičićeva 5, 10000 Zagreb
33 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Kerner Kuruc Marija 1.8. - 25.8.2023. Mladen Kolombo P-P, N-J 01 6675295 Meštrovićev trg 16
34 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Klarić Iva 31.7. - 18.8.2023. Dragana Artuković Jakšić P-J, N-P 01 4897688 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
35 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Klobučar Danijela 10.7. - 28.7.2023. Diana Rubčić P-J, N-P 01 4604114 Martićeva 63 A
36 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Krajnović Marko 1.8. - 31.8.2023. Katica Ćosić P-J, N-P 01 6670734 Kauzlarićev prilaz 7, 10000 Zagreb
37 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Krhen Antonić Petra 17.7. - 14.8.2023. Ivica Šimunović P-J, N-P 01 6062453 Kruge 44, 10000 Zagreb
38 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Kulundžić Maja 7.8. - 1.9.2023. Kurelac Gordana P-P, N-J 01 4814060 Kurelčeva 3, 10000 Zagreb
39 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Ledić Karla 31.7. - 25.8.2023. Silvije Vuksic P-P, N-J 01 4637777 Šestinska cesta 1
40 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Lovrić Ozana 24.7. - 11.8.2023. Kathie Matić P-P, N-J 01 4604119 Martićeva 63a, 10000 Zagreb
41 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Majsec Filip 10.8. - 1.9.2023. Tamara Schott P-P, N-J 01 6528062 Trnsko 34
42 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Malbašić Ana-Marija 7.8. - 11.8.2023. Ivan Mladenović P-J, N-P 01 4645020 Isce 13A, 10000 Zagreb
43 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Malbašić Ana-Marija 14.8. - 25.8.2023. Silvije Vukšić P-P, N-J 01 4637777 Šestinska cesta 1, 10000 Zagreb
44 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Martinović Ana 7.8. - 4.9.2023. Kathie Matić P-P, N-J 01 4604119 Martićeva 63a
45 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Matić Kethie 3.7. - 21.7.2023. Ozana Lovrić P-P, N-J 01 4603631 Martićeva 63a, 10000 Zagreb
46 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Matić Kethie 24.7. - 28.7.2023. Katarina Tomić Koludrović P-P, N-J 01 4604113 Martićeva 63a, 10000 Zagreb
47 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Matutinović Marko 10.7. - 28.7.2023. Vlatko Baudoin P-P, N-J 01 4604126 Laginjina 16, 10000 Zagreb
48 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Mesić Bašić Jelena 31.7. - 4.8.2023. Dragana Jakšić Artuković P-J, N-P 01 4897688 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
49 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Mesić Bašić Jelena 7.8. - 18.8.2023. Željka Bradić P-P, N-J 01 4897673 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
50 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Mladenović Ivan 14.8. - 1.9.2023. Irena Vrdoljak Ugarčina P-P, N-J 01 4604127 Laginjina 16, 10000 Zagreb
51 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Ott Mašić Suzana 25.6. - 14.7.2023. Snježana Gabud Brdarić P-P, N-J 01 4897600 Runjaninova 4, 10000 ZAGREB
52 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Ott Mašić Suzana 14.8. - 25.8.2023. Snježana Gabud Brdarić P-P, N-J 01 4897600 Runjaninova 4, 10000 ZAGREB
53 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Pavić Kerdić Vladana 27.7. - 4.8.2023. Vlatko Baudoin P-P, N-J 01 4604126 Laginjina 16, 10000 Zagreb
54 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Pavić Kerdić Vladana 7.8. - 14.8.2023. Marko Matutinović P-P, N-J 01 4604112 Laginjina 16, 10000 Zagreb
55 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Pavlović Suzana 7.8. - 1.9.2023. Adriana Barbara Crnica P-P, N-J 01 5803989 Kauzlarićev prilaz 7, 10000 Zagreb
56 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Pavušek Marija 31.7. - 14.8.2023. Saša Gostović P-P, N-J 01 6527779 Zlatareva zlata 65a, 10000 Botinec
57 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Pavušek Marija 28.8. - 1.9.2023. Saša Gostović P-P, N-J 01 6527779 Zlatareva zlata 65a, 10000 Botinec
58 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Perić-Markotić Ana 10.7. - 30.7.2023. Danijela Primorac P-P, N-J 01 4897675 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
59 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Perić-Markotić Ana 31.7. - 4.8.2023. Darija Šernig P-P, N-J 01 4897674 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
60 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Piplica Nikolina 17.7. - 21.7.2023. Suzana Pavlović P-P, N-J 01 5803987 Kauzlarićev prilaz 7, 10000 Zagreb
61 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Piplica Nikolina 28.8. - 8.9.2023. Vildana Botonjić P-P, N-J 01 5803987 Kauzlaričev prilaz 7, 10000 Zagreb
62 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Primorac Danijela 31.7. - 25.8.2023. Suzana Ott Mašić P-P, N-J 01 4897668 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
63 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Radujković Vedran 31.7. - 18.8.2023. Marko Mihelčić P-P, N-J 01 6598416 Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb
64 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Ratković Jadranka 24.7. - 31.7.2023. Marija Rogalo P-J, N-P 01 4897600 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
65 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Ratković Jadranka 1.8. - 14.8.2023. Dragana Artuković Jakšić Svaki pon-J,utor-pet: P-J, N-PP 01 4897688 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
66 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Rogalo Narančić Marija 31.7. - 23.8.2023. Dragana Artuković Jakšić P-J, N-P 01 4897688 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
67 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Romac Ivan 1.8. - 25.8.2023. Mladen Kolombo P-P, N-J 01 6675295 Meštrovićev trg 16
68 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Rubčić Dijana 31.7. - 18.8.2023. Danijela Klobučar P-J, N-P 01 4604121 Martićeva 63a, 10000 Zagreb
69 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Šantak Vedran 24.7. - 31.7.2023. Dijana Rubčić P-J, N-P 01 4604114 Martićeva 63a, 10000 Zagreb
70 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Saraga Vesna 7.8. - 1.9.2023. Marko Andre Žnidaršić P-J, N-P 01 4604125 Laginjina 16, 10000 Zagreb
71 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Schrott Tamara 3.7. - 28.7.2023. Filip Majsec P-P, N-J 01 6140555 Remetinečki gaj 14, 10000 Zagreb
72 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Schwabe Hana 3.7. - 28.7.2023. Lucija Gabela Roguljić P-J, N-P 01 5530846 Ljerke šram 2, 10000 Zagreb
73 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Šernig Darija 16.8. - 8.9.2023. Željka Bradić P-J, N-P 01 4897673 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
74 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) TBN (ex Slijepčević) 17.7. - 11.8.2023. Ivan Mladenović ponedjeljak , srijeda- popodne / utorak , četvrtak , petak - ujutro 01 4645020 Isce 13A, 10000 Zagreb
75 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Tole Hojanić Nikoleta 31.7. - 28.8.2023. Jožek Božurić P-P, N-J 01 4556249 Kumičićeva 5, 10000 Zagreb
76 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Udiljak Vjekoslav 7.8. - 25.8.2023. Akl Ahmad P-P, N-J 01 6531497 Lučko 2a, 10000 Zagreb
77 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Valle Goljak Ivana 31.7. - 18.8.2023. Jožek Božurić P-P, N-J 01 4556249 Kumičićeva 5, 10000 Zagreb
78 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Vučković Andrej 17.7. - 4.8.2023. Mira Tukec Bastać P-P, N-J 01 6040215 Vrbik 10a, 10000 Zagreb
79 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Vukšić Silvije 3.7. - 28.7.2023. Karla Ledić P-P, N-J 01 4501441 Mirogojska 11, 10000 Zagreb
80 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Vukušić Marija 11.8. - 1.9.2023. Mladen Kolombo P-P, N-J 01 6675295 Meštrovićev trg 16, 10000 Zagreb
81 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Vuletić Milena 31.7. - 18.8.2023. Vlasta Glamuzina P-J, N-P 01 4603630 Martićeva 63a, 10000 Zagreb
82 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Zelenika Ivana 31.7. - 25.8.2023. Jožek Božurić P-P, N-J 01 4556249 Kumičićeva 5, 10000 Zagreb
83 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Živković Violeta 17.7. - 28.7.2023. Ivan Romac P-P, N-J 01 6687347 Meštovićev trg 16, 10000 Zagreb
84 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Živković Violeta 31.7. - 7.8.2023. Mladen Kolombo P-P, N-J 01 6675295 Meštovićev trg 16, 10000 Zagreb
85 Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) Žnidaršić Marko Andre 3.7. - 28.7.2023. Vesna Saraga P-J, N-P 01 4604127 Laginjina 16, 10000 Zagreb
86 Fizikalna medicina i rehabilitacija Banožić-Blagus Zdenka 24.8. - 8.9.2023. Ana Dejanović Dojčinović P-J, N-P 01 6598439 Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb
87 Fizikalna medicina i rehabilitacija Beara Nina 3.7. - 28.7.2023. Zvjezdana Hrdjok Bzdilik Ponedjeljak i četvrtak poslijepodne, utorak, srijedu i petak ujutro 01 6062439 Kruge 44, 10000 Zagreb
88 Fizikalna medicina i rehabilitacija Dejanović Dojčinović Ana 17.7. - 4.8.2023. Zdenka Banožić Blagus P-J, N-P 01 6598497 Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb
89 Fizikalna medicina i rehabilitacija Hrdjok Bzdilik Zvjezdana 31.7. - 18.8.2023. Nina Beara Pon., četvrtak ujutro utorak,srijeda, petak poslijepodne 01 6062439 Kruge 44, 10000 Zagreb
90 Fizikalna medicina i rehabilitacija Perketa Klapač Nikolina 17.7. - 11.8.2023. Zdenka Banožić Blagus P-J, N-P 01 6598497 Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb
91 Fizikalna medicina i rehabilitacija Rašić Markota Danijela 31.7. - 18.8.2023. Zdenka Banožić Blagus P-J, N-P 01 6598497 Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb
92 Interna medicina Alfirević Zrinka 7.8. - 18.8.2023. Kristina Blaslov P-P, N-J 01 6598400 Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb
93 Interna medicina Blaslov Kristina 10.7. - 28.7.2023. Natalija Buj P-J, N-P 01 6062404 Kruge 44, 10000 Zagreb
94 Interna medicina Buj Natalija 31.7. - 28.8.2023. Kristina Blaslov P-P, N-J 01 6598400 Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb
95 Medicina rada Martina Malobabić 24.7. - 28.7.2023. Marina Mesić Redovno (7-15, 8-16, itd) 01 4604151 Martićeva 63a, 10000 Zagreb
96 Medicina rada Memić Damir 31.7. - 18.8.2023. Hrvoje Radić Redovno (7-15, 8-16, itd) 01 4572226 Kumičićeva 5, 10000 Zagreb
97 Medicina rada Mesić Marina 7.8. - 25.8.2023. Martina Malobabić Redovno (7-15, 8-16, itd) 01 4604133 Martićeva 63a, 10000 Zagreb
98 Medicina rada Pličanić Amra 17.7. - 28.7.2023. Andrea Žiger 7-15 01 6598409 Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb
99 Medicina rada Radić Hrvoje 28.8. - 8.9.2023. Damir Memić Redovno (7-15, 8-16, itd) 01 4572209 Kumičićeva 5, 10000 Zagreb
100 Medicina rada Zgombić Jasminka 10.7. - 4.8.2023. Andrea Žiger 01 6598409 Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb
101 Medicina rada Žiger Andrea 31.7. - 16.8.2023. Amra Pličanić 7-15 01 6598464 Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb
102 Neurologija Bulić-Ević Goranka 2.8. - 1.9.2023. Morana Ivičić P-J, N-P 01 6062445 Kruge 44, 10000 Zagreb
103 Neurologija Ivanuša Zrinka 3.7. - 21.7.2023. Morana Ivičić P-P, N-J 01 6062445 Kruge 44, 10000 Zagreb
104 Neurologija Ivanuša Zrinka 25.8. - 28.8.2023. Morana Ivičić P-P, N-J 01 6062445 Kruge 44, 10000 Zagreb
105 Neurologija Ivičić Morana 24.7. - 18.8.2023. Zrinka Ivanuša P-P, N-J 01 6062445 Kruge 44, 10000 Zagreb
106 Oftalmologija Kralj Tamara 31.7. - 25.8.2023. Dunja Mihajlović P-P, N-J 01 4604190 Laginjina 16, 10000 Zagreb
107 Oftalmologija Mihajlović Dunja 3.7. - 28.7.2023. Tamara Kralj P-P, N-J 01 4604190 Laginjina 16, 10000 Zagreb
108 Opća/obiteljska medicina Bajza Arnea 7.8. - 1.9.2023. Nives Margetić P-P, N-J 01 6381997 Trnjanska cesta 63, 10000 Zagreb
109 Opća/obiteljska medicina Ban-Toskić Nataša 10.7. - 4.8.2023. Jadranka Povalec P-P, N-J 01 4604135 Martićeva 63 a, 10000 Zagreb
110 Opća/obiteljska medicina Barišić Stela 10.7. - 4.8.2023. Međimorec Perica P-J, N-P, svaki petak ujutro 01 6195175 Odranska 10, 10000 Zagreb
111 Opća/obiteljska medicina Bilić Ivanka 7.8. - 25.8.2023. Kata Pivić 7 - 13.30; 13,30 - 19,30 01 6040212 Vrbik 10, 10000 Zagreb
112 Opća/obiteljska medicina Bilić Radaković Marica 10.7. - 4.8.2023. Dalibor Drugović P-P, N-J 01 4897631 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
113 Opća/obiteljska medicina Bojanić Katarina 7.8. - 1.9.2023. Marijana Komljenović-Lasan P-P, N-J 01 4873380 Palmotićeva 32, 10000 Zagreb
114 Opća/obiteljska medicina Bosnr Lorena 7.8. - 18.8.2023. Svjetlana Posavec P-J, N-P 01 6674571 Meštrovićev trg 16, 10000 Zagreb
115 Opća/obiteljska medicina Budigam Škvorc Marija 7.8. - 1.9.2023. Igor Burkovski P-P, N-J 01 6536661 Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb
116 Opća/obiteljska medicina Buhin Nevenka 31.7. - 25.8.2023. Vedran Karabeg P-P, N-J 01 6062441 Kruge 44, 10000 Zagreb
117 Opća/obiteljska medicina Burkovski Igor 3.7. - 28.7.2023. Ivan Lekić P-J, N-P 01 6536662 Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb
118 Opća/obiteljska medicina Cerovečki Nekić Venija 31.7. - 25.8.2023. Sandra Šparac P-P, N-J 01 4683806 Milana Šufflaya 2, 10000 Zagreb
119 Opća/obiteljska medicina Čičak Bekić Tonkica 7.8. - 1.9.2023. Asja Ćosić Divjak P-J, N-P 01 4106577 Remetinečki Gaj 14, 10000 Zagreb
120 Opća/obiteljska medicina Čižmešija Tomislav 1.8. - 25.8.2023. Nikolina Kranjec P-J, N-P 01 4897612 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
121 Opća/obiteljska medicina Ćosić Divjak Asja 3.7. - 28.7.2023. Tonkica Čičak-Bekić P-J, N-P 01 4106570 Remetinečki Gaj 14, 10000 Zagreb
122 Opća/obiteljska medicina Crnalić Oskar 10.7. - 28.7.2023. Dino Midžić P-J, N-P 01 4604146 Martićeva 63a, 10000 Zagreb
123 Opća/obiteljska medicina Čurik Dario 3.7. - 28.7.2023. Marko Vukadinović P-J, N-P 01 4897642 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
124 Opća/obiteljska medicina Čuš Andrej 3.7. - 28.7.2023. Ana Franić P-P, N-J 01 4897618 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
125 Opća/obiteljska medicina Dabanović Aleksandra 17.7. - 4.8.2023. Melita Grd P-J, N-P 01 6062415 Kruge 44, 10000 Zagreb
126 Opća/obiteljska medicina Dabanović Aleksandra 11.9. - 15.9.2023. Melita Grd P-J, N-P 01 6062415 Kruge 44, 10000 Zagreb
127 Opća/obiteljska medicina Drugović Dalibor 14.8. - 1.9.2023. Marica Bilić-Radaković P-J, N-P 01 4897632 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
128 Opća/obiteljska medicina Dučić Nataša 14.7. - 4.8.2023. Štefanija Milinović P-J, N-P 01 4615393 ZS Martićeva, 10000 Zagreb
129 Opća/obiteljska medicina Erceg Igor 1.8. - 31.8.2023. Karla Kobaš P-P, N-J 01 6587562 Kraljevečki brijegi 69, 10257 Kupinečki Kraljevec
130 Opća/obiteljska medicina Ester Filip 31.7. - 25.8.2023. Tamara Perleta Stambolija Pon/ sri poslijepodne, uto/čet/pet ujutro 01 4100477 Savski Gaj IX put 2a, 10000 Zagreb
131 Opća/obiteljska medicina Fabijanić Uršula 6.7. - 11.7.2023. Matija Umek P-J, N-P 01 4501431 Mirogojska 11
132 Opća/obiteljska medicina Fabijanić Uršula 7.8. - 18.8.2023. Ines Gluhak P-J, N-P 01 5803988 ,Kauzlarićev prilaz 7. 10000 Zagreb
133 Opća/obiteljska medicina Glavinić Ivana 3.7. - 28.7.2023. Ino Kermc P-J, N-P 01 6062429 Kruge 44, 10000 Zagreb
134 Opća/obiteljska medicina Gluščević Aleksandar 31.7. - 18.8.2023. Andrej Čuš N-J, P-P 01 4897614 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
135 Opća/obiteljska medicina Grd Melita 7.8. - 1.9.2023. Aleksandra Dabanović P-P, N-J 01 6130860 Kruge 44, 10000 Zagreb
136 Opća/obiteljska medicina Iličić Amila 31.7. - 25.8.2023. Vesna Rogan Čuš P-P, N-J 01 6181886 Rapska 39, 10000 Zagreb
137 Opća/obiteljska medicina Ivanković Marija 31.7. - 18.8.2023. Vitaly Sarancha P-J, N-P 01 3755493 Hercegovačka 109
138 Opća/obiteljska medicina Jelušić Maja 24.7. - 11.8.2023. Kristina Turek P-P, N-J 01 4613773 Kneza Borne 3, 10000 Zagreb
139 Opća/obiteljska medicina Jurčević Iva 10.7. - 28.7.2023. Ivana Mišak P-P, N-J 01 6600682 Kauzlarićev prilaz 7, 10000 Zagreb
140 Opća/obiteljska medicina Kalšan Brkić Sanja 3.7. - 28.7.2023. Šimić Zvjezdana P-P, N-J 01 6061490 Kruge 44, 10000 Zagreb
141 Opća/obiteljska medicina Kapural Alberta 31.7. - 25.8.2023. Zrinka Žagar N - J P - P 01 5534151 Ede Murtića 6, 10000 Zagreb
142 Opća/obiteljska medicina Karabeg Vedran 3.7. - 30.7.2023. Nevenka Buhin P-J, N-P 01 6062441 Kruge 44, 10000 Zagreb
143 Opća/obiteljska medicina Keleminić Domagoj 3.7. - 24.7.2023. Lucija Kutija 01 4834366 Tuškanac 23
144 Opća/obiteljska medicina Kermc Ino 7.8. - 25.8.2023. Ivana Glavinić P-J, N-P 01 6119744 Kruge 44, 10000 Zagreb
145 Opća/obiteljska medicina Komljenović-Lasan Marijana 10.7. - 4.8.2023. Katarina Bojanić P-J, N-P 01 4873367 Palmotićeva 32, 10000 Zagreb
146 Opća/obiteljska medicina Krajač Čupić Alemka 14.8. - 8.9.2023. Ranka Milić-Sabol ZA VRIJEME GO RADIT ĆEMO PON-SRIJEDA-PETAK UJUTRO, UTORAK-ČETVRTAK POSLIJE PODNE 01 4693118 Nemetova 2, 10000 Zagreb
147 Opća/obiteljska medicina Lazić Vanja 3.7. - 14.7.2023. Nikola Erceg P-J, N-P 01 6674569 Meštrovićev trg 16, 10000 Zagreb
148 Opća/obiteljska medicina Lazić Vanja 21.8. - 1.9.2023. Nikola Erceg P-J, N-P 02 6674569 Meštrovićev trg 16, 10000 Zagreb
149 Opća/obiteljska medicina Lazić Vuletić Ljubica 3.7. - 28.7.2023. Vilena Sosa-Ljevar P-J, N-P 01 4603622 Martićeva 63 a, 10000 Zagreb
150 Opća/obiteljska medicina Macan Galetović Sanja 1.8. - 25.8.2023. Blaženka Tonković P-P, N-J 01 4851702 Dolac 2, 10000 Zagreb
151 Opća/obiteljska medicina Maračić Ana 10.7. - 28.7.2023. Jasminka Marinić P-J, N-P 01 6526992 Lučko 2A, 10000 Zagreb
152 Opća/obiteljska medicina Margetić Nives 10.7. - 4.8.2023. Arnea Bajza P-P, N-J 01 6381996 Trnjanska cesta 63, 10000 Zagreb
153 Opća/obiteljska medicina Marinić Jasminka 14.12. - 29.12.2023. Ana Maračić P-P, N-J 01 6530130 Lučko 2A, 10000 Zagreb
154 Opća/obiteljska medicina Martinović Galijašević Senka 24.7. - 11.8.2023. Igor Potočnjak P-J, N-P 01 4572225 Kumičićeva 5, 10000 Zagreb
155 Opća/obiteljska medicina Mašić Ana 11.7. - 22.8.2023. Gabrijela Papić P-J, N-P 01 4897609 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
156 Opća/obiteljska medicina Matleković Maja 3.7. - 28.7.2023. Milan Mazalin P-J, N-P 01 6040214 VIII Vrbik 10, 10000 Zagreb
157 Opća/obiteljska medicina Matrapazovski Sinti Vesna 31.7. - 25.8.2023. Sanja Župan Kovačić P-P, N-J 01 4897605 Runjaninova 4 10000 Zagreb
158 Opća/obiteljska medicina Medić Vesna 17.7. - 17.7.2023. Sanja Mehmedović P-J, N-P 01 4840003 Branimirova 65, 10000 Zagreb
159 Opća/obiteljska medicina Mehmedović Sanja 3.7. - 14.7.2023. Vesna Medić P-P, N-J 01 4840003 Branimirova 65, 10000 zagreb
160 Opća/obiteljska medicina Mehmedović Sanja 16.8. - 25.8.2023. Vesna Medić P-P, N-J 01 4840003 Branimirova 65, 10000 zagreb
161 Opća/obiteljska medicina Meštrov Marko 31.7. - 25.8.2023. Dragan Soldo PSP - J, UČ - P 01 6670740 Kauzlarićev prilaz 7, 10000 Zagreb - Centar
162 Opća/obiteljska medicina Midžić Dino 31.7. - 25.8.2023. Oskar Crnalić P-P, N-J 01 6545533 Martićeva 63a, 10000 Zagreb
163 Opća/obiteljska medicina Milić Sabol Ranka 10.7. - 4.8.2023. Alemka Krajač-Čupić ponedjeljak , srijeda , petak ujutro , utorak i četvrtak poslije podne 01 4693118 Nemetova 2, 10000 Zagreb
164 Opća/obiteljska medicina Mioč Katarina 14.8. - 1.9.2023. Sanja Škrnički Kršek P-P, N-J 01 6154551 Ljerke Šram 2, 10000 Zagreb
165 Opća/obiteljska medicina Mrljić Marinela 3.7. - 28.7.2023. Romić Renata P-J, N-P 01 4897659 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
166 Opća/obiteljska medicina Novalija Denis 3.7. - 28.7.2023. Luka Vladanović P-P, N-J 01 4603613 Trg Bartola Kašića 6, 10000 Zagreb
167 Opća/obiteljska medicina Obućina Iva 17.7. - 4.8.2023. Jolanda Bilić P-P, N-J 01 6670732 Kauzlarićev prilaz 7, 10000 Zagreb
168 Opća/obiteljska medicina Obućina Iva 21.8. - 1.9.2023. Jolanda Bilić P-P, N-J 01 6670732 Kauzlarićev prilaz 7, 10000 Zagreb
169 Opća/obiteljska medicina Oljača Pribanić Marina 10.7. - 28.7.2023. Pero Žarak P-P, N-J 01 6261110 Trg Jurja Muliha 11, Hrašće, 10000 Zagreb
170 Opća/obiteljska medicina Orlić Neretljak Ivana 11.8. - 1.9.2023. Mirjana Resanović P-P, N-J 01 4897620 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
171 Opća/obiteljska medicina Ostojić Nataša 3.7. - 31.7.2023. Mira Marija Antolović N-J, P-P 01 6641068 V.Varićaka 1, 10000 Zagreb
172 Opća/obiteljska medicina Ožvačić Adžić Zlata 10.7. - 4.8.2023. Dubravka Bokarica P-P, N-J 01 6528218 Avenija Većeslava Holjevca 18 a
173 Opća/obiteljska medicina Papić Gabrijela 31.7. - 25.8.2023. Ana Mašić P-P, N-J 01 4897605 Zs Runjaninova, 10000 Zagreb
174 Opća/obiteljska medicina Pervan Svaguša Petra 14.8. - 1.9.2023. Jana Starić P-P, N-J 01 4666366 Nova Ves 36 10000 Zagreb
175 Opća/obiteljska medicina Pintarić Japec Vanja 31.7. - 18.8.2023. Ivana Kraljević P-J, N-P 01 4603601 Martićeva 63a, 10000 Zagreb
176 Opća/obiteljska medicina Pivić Kata 10.7. - 4.8.2023. Ivanka Bilić P-P, N-J 01 6040212 Vrbik 10, 10000 Zagreb
177 Opća/obiteljska medicina Pjevač Keleminić Nada 10.7. - 28.7.2023. Vanja Pintarić Japec P-P, N-J 01 4603619 Martićeva 63a, 10000 Zagreb
178 Opća/obiteljska medicina Posavec Svjetlana 10.7. - 4.8.2023. Marko Kaštelan P-P, N-J 01 6674571 Meštrovićev trg 16, 10000 Zagreb
179 Opća/obiteljska medicina Potočnjak Igor 14.8. - 1.9.2023. Senka Martinović-Galijašević P-P, N-J 01 4572225 Kumičićeva 5, 10000 Zagreb
180 Opća/obiteljska medicina Povalec Jadranka 7.8. - 1.9.2023. Nataša Ban Toskić P-J, N-P 01 4604135 Martićeva 63 a, 10000 Zagreb
181 Opća/obiteljska medicina Ptičar Romana 10.7. - 28.7.2023. Bruno Šooš P-J, N-P 01 6381997 Trnjanska cesta 63, 10000 Zagreb
182 Opća/obiteljska medicina Radetić Lucija 31.7. - 18.8.2023. Vanja Lazić P-P, N-J 01 6674391 Karamanov prilaz 4, 10000 Zagreb
183 Opća/obiteljska medicina Resanović Mirjana 17.7. - 4.8.2023. Ivana Orlić Neretljak P-J, N-P 01 4897620 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
184 Opća/obiteljska medicina Rogan Čuš Vesna 3.7. - 28.7.2023. Iličić Amila P-J, N-P 01 6154551 Ljerke Šram 2
185 Opća/obiteljska medicina Romić Renata 31.7. - 25.8.2023. Marinela Mrljić P-P, N-J 01 4897637 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
186 Opća/obiteljska medicina Samardžić Ana-Marija 1.8. - 25.8.2023. Mirna Eder P-P, N-J 01 4501431 Mirogojska 11, 10000 Zagreb
187 Opća/obiteljska medicina Šimić Zvjezdana 14.8. - 1.9.2023. Sanja Kalšan Brkić P-P, N-J 01 6062430 Kruge 44, 10000 Zagreb
188 Opća/obiteljska medicina Sirovatka Blagus Antonia 3.8. - 25.8.2023. Snježana Stanušić P-J, N-P 01 4649654 Vrbanićeva 6, 10000 Zagreb
189 Opća/obiteljska medicina Škrnički Kršek Sanja 24.7. - 11.8.2023. Katarina Mioč P-P, N-J 01 6150534 Ljerke Šram 2, 10000 Zagreb
190 Opća/obiteljska medicina Soldo Dragan 3.7. - 28.7.2023. Marko Meštrov PON Sri i PET popodne UT u Čet ujutro 01 6670740 Kauzlarićev prilaz 7, 10000 Zagreb
191 Opća/obiteljska medicina Soldo Jelena 31.7. - 25.8.2023. Iva Jurčević P-J, N-P 01 6600682 Kauzlarićev prilaz 7, 10000 Zagreb
192 Opća/obiteljska medicina Šooš Bruno 31.7. - 25.8.2023. Romana Ptičar P-J, N-P 01 6381996 Trnjanska cesta 63, 10000 Zagreb
193 Opća/obiteljska medicina Stanušić Snježana 10.7. - 28.7.2023. Antonia Sirovatka Blagus P-J, N-P 01 4649551 Vrbanićeva 6, 10000 Zagreb
194 Opća/obiteljska medicina Štefanac Mirela 10.7. - 28.7.2023. Natale Nicoletto P-J, N-P 01 4666366 Nova Ves 36, 10000 Zagreb
195 Opća/obiteljska medicina Suton Marija 10.7. - 28.7.2023. Renata Tomašević P-P, N-J 01 4603612 Trg Petra Krešimira IV. 6, 10000 Zagreb
196 Opća/obiteljska medicina TBN (ex Kulišić) 31.7. - 18.8.2023. Vilim Gudac Škrlin P-J, N-P 01 4603612 Trg Petra Krešimira IV. 6, 10000 ZAGREB
197 Opća/obiteljska medicina TBN (ex Pekas Ostović) 10.7. - 28.7.2023. Željko Razum P-P, N-J 01 6557599 Zlatareva zlata 65a, 10000 Botinec
198 Opća/obiteljska medicina Tomljenović Anita 31.7. - 25.8.2023. Nataša Vukojević P-J, N-P 01 6250606 Šipkovina 1, 10253 Donji Dragonožec
199 Opća/obiteljska medicina Tonković Blaženka 3.7. - 31.7.2023. Sanja Macan Galetović P-J, N-P 01 4851702 Dolac 2, 10000 Zagreb
200 Opća/obiteljska medicina Turek Kristina 14.8. - 1.9.2023. Maja Jelušić P-P, N-J 01 4612601 Kneza Borne 3, 10000 Zagreb
201 Opća/obiteljska medicina Vladanović Luka 31.7. - 25.8.2023. Denis Novalija P-J, N-P 01 4604164 Bartola Kašića 6, 10000 Zagreb
202 Opća/obiteljska medicina Vukadinović Marko 31.7. - 25.8.2023. Dario Čurik P-J, N-P 01 4897642 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
203 Opća/obiteljska medicina Vukić Ana 7.8. - 25.8.2023. Stela Barišić P-P, N-J 01 6196607 Odranska 10, 10000 Zagreb
204 Opća/obiteljska medicina Vukojević Nataša 3.7. - 28.7.2023. Anita Tomljenović P-J, N-P 01 6384344 Obreška cesta 117, 10000 Zagreb
205 Opća/obiteljska medicina Žagar Zrinka 3.7. - 28.7.2023. Alberta Kapural P-J, N-P 01 6523417 Trnsko 34, 10000 Zagreb
206 Opća/obiteljska medicina Žarak Pero 31.7. - 18.8.2023. Marina Oljača Pribanić P-J, N-P 01 6261110 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
207 Opća/obiteljska medicina Zelić Ivana 3.7. - 28.7.2023. Venija Cerovečki Nekić P-J, N-P 01 4683806 Milana Šufflaya 2, 10000 Zagreb
208 Opća/obiteljska medicina Žigić Milan 7.8. - 1.9.2023. Jelena Ević P-J, N-P 01 4603635 Martićeva 63 a
209 Opća/obiteljska medicina Župan Kovačić Sanja 3.7. - 28.7.2023. Vesna Matrapazovski Sinti P-P, N-J 01 4897611 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
210 Psihijatrija Bačan Marija 24.7. - 18.8.2023. Radeljak Sanja Pon-sri popodne, uto cet pet ujutro 01 6598488 Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb
211 Psihijatrija Golubić Zatezalo Vedrana 17.7. - 4.8.2023. Sanja Ostrman P-J, N-P 01 4897634 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
212 Psihijatrija Kandučar Tatjana 7.8. - 25.8.2023. Amra Katana Bzik P-J, N-P 01 6062426 Kruge 44, 10000 Zagreb
213 Psihijatrija Katana Bzik Amra 17.7. - 4.8.2023. Tatjana Kandučar P-J, N-P 01 6062426 Kruge 44, 10000 Zagreb
214 Psihijatrija Lesandrić Vinka 24.7. - 13.8.2023. Jadranka Žilić-Džeba P-P, N-J 01 6062408 Kruge 44, 10000 Zagreb
215 Psihijatrija Lesandrić Vinka 14.8. - 14.8.2023. Amra Katana Bzik P-P, N-J 01 6062426 Kruge 44, 10000 Zagreb
216 Psihijatrija Ostrman Sanja 7.8. - 25.8.2023. Vedrana Golubić Zatezalo P-P, N-J 01 4897634 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
217 Psihijatrija Zdenković Renata 7.8. - 25.8.2023. Vedrana Golubić Zatezalo P-J, N-P 01 4897634 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
218 Psihijatrija Žilić-Džeba Jadranka 14.8. - 14.8.2023. Amra Katana Bzik P-P, N-J 01 6062426 Kruge 44, 10000 Zagreb
219 Psihijatrija Žilić-Džeba Jadranka 16.8. - 1.9.2023. Vinka Lesandrić P-J, N-P 01 6062408 Kruge 44, 10000 Zagreb
220 Zdravstvena zaštita predškolske djece Balažin Vučetić Ana 3.7. - 28.7.2023. Tanja Kladnički P-J, N-P 01 4604141 Laginjina 16, 10000 Zagreb
221 Zdravstvena zaštita predškolske djece Kladnički Tanja 31.7. - 25.8.2023. Ana Balažin Vučetić P-J, N-P 01 4604143 Laginjina 16, 10000 Zagreb
222 Zdravstvena zaštita predškolske djece Krmek Martina 17.7. - 4.8.2023. Žaneta Jelčić ujutro 7.30 do 15.30 01 4920929 Nazorova 49, 10000 Zagreb
223 Zdravstvena zaštita predškolske djece Marić Marinka 3.7. - 28.7.2023. Anka Penava P-P, N-J 01 4106567 Remetinečki gaj 14, 10000 Zagreb
224 Zdravstvena zaštita predškolske djece Milas Slavenka 5.8. - 4.9.2023. Iva Martinac P-J, N-P 01 6598448 Avenija većeslava Holjevca 22
225 Zdravstvena zaštita predškolske djece TBN (ex Greiner) 31.7. - 25.8.2023. Marinka Marić P-J, N-P 01 4106568 Remetinečki gaj 14, 10000 Zagreb
226 Zdravstvena zaštita predškolske djece Živić Helena 31.7. - 25.8.2023. Leona Erina Cetinić P-P, N-J 01 6062420 Kruge 44, 10000 Zagreb
227 Zdravstvena zaštita žena Dermit Kosjenka 3.7. - 7.7.2023. Ivan Marčeta P-J, N-P 01 6670722 Kauzlarićev prilaz 7, 10000 Zagreb
228 Zdravstvena zaštita žena Dermit Kosjenka 7.8. - 25.8.2023. Ivan Marčeta P-J, N-P 01 6670722 Kauzlarićev prilaz 7, 10000 Zagreb
229 Zdravstvena zaštita žena Franulović Boris 7.8. - 25.8.2023. Sandra Novak Rosić P-J, N-P 01 4603643 ZS Mirogojska, 10000 Zagreb
230 Zdravstvena zaštita žena Gačić Stella 10.7. - 4.8.2023. Đurđa Žigmundovac Klaić P-J, N-P 01 4604149 Laginjina 16 , 10000 Zagreb
231 Zdravstvena zaštita žena Hassan Fadel 1.8. - 18.8.2023. Bruno Vuletić P-J, N-P 01 7770202 Remetinečki gaj 2 e
232 Zdravstvena zaštita žena Novak Rosić Sandra 5.6. - 16.6.2023. Boris Franulović P-P, N-J 01 4501437 Mirogojska 11, 10000 Zagreb
233 Zdravstvena zaštita žena Novak Rosić Sandra 10.7. - 4.8.2023. Boris Franulović P-P, N-J 01 4501437 Mirogojska 11, 10000 Zagreb
234 Zdravstvena zaštita žena Prolić Ljubica 3.7. - 28.7.2023. Refat El-Hajj P-J, N-P 01 4604167 Laginjina 16, 10000 Zagreb
235 Zdravstvena zaštita žena Rački Gordan 10.7. - 28.7.2023. Inga Matezović P-J, N-P 01 4897616 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
236 ZDRAvstvena zaštita žena TBN Gin (ex Gelo) Ljiljana Kos 24.7. - 18.8.2023. Diana Dropulić Vidaković 01 6598422 Avenija Većeslava Holjevca 22
237 Zdravstvena zaštita žena Wahid Mohamed Jehad 4.9. - 15.9.2023. Boris Franulović P-P, N-J 01 4501437 Mirogojska 11, 10000 Zagreb
238 Zdravstvena zaštita žena Žigmundovac Klaić Đurđa 1.8. - 31.8.2023. Stella Gačić P-P, N-J 01 4604158 Laginjina 16, 10000 Zagreb
239 Opća/obiteljska medicina TBN (ex Kršek) 10.7. - 31.7.2023. Tomislav Čižmešija P-J, N-P 01 4897605 Runjaninova 4, 10000 Zagreb
Skip to content