Tražilica

FISIOTEK HP2 UREĐAJ ZA PASIVNU MOBILIZACIJU RAMENA. LAKTA I RUČNOG ZGLOBA

Datum objave: 04.07.2019

Predmet nabave: JN-89/2019 FISIOTEK HP2 UREĐAJ ZA PASIVNU MOBILIZACIJU RAMENA. LAKTA I RUČNOG ZGLOBA

Odabrana je ponuda ponuditelja Fokus Medical  d.o.o.

Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

 

Skip to content