Tražilica

Fisiotek HP2 uređaj za pasivnu mobilizaciju ramena, lakta i ručnog zgloba

Datum objave: 24.05.2019

Pozivi na dostavu ponuda (postupci jednostavne nabave):

Fisiotek HP2 uređaj za pasivnu mobilizaciju ramena, lakta i ručnog zgloba

 JN-89/2019 Fisiotek HP2 uređaj za pasivnu mobilizaciju ramena, lakta i ručnog zgloba

Rok za dostavu: 31. svibanj 2019 do 15:00 h

 

Skip to content