Tražilica

RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA

Datum objave: 12.07.2022

JN-63/2002 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA

Rok za dostavu: 19. srpanj 2022. do 16:00 sati

PONUDBENI LIST-GRUPA 1

PONUDBENI LIST-GRUPA 2

PONUDBENI LIST-GRUPA 3

POZIV NA DOSTAVU PONUDA-Računala i računalna oprema

Prilog 4-Izjava o tehničkoj usklađenosti robe

Troškovnik

Skip to content