Tražilica

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RAČUNOVODSTVENI REFERENT, MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR/DENTALNI ASISTENT, LIJEČNIK SPECIJALIST PEDIJATAR, LIJEČNIK SPECIJALIST PSIHIJATAR, LIJEČNIK SPECIJALIST GINEKOLOG, SPREMAČICA, DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST U MOBILNOM PALIJATIVNOM TIMU, LIJEČNIK SPECIJALIST OTORINOLARINGOLOGIJE, LIJEČNIK SPECIJALIST KLINIČKE RADIOLOGIJE I UZV DIJAGNOSTIKE, ADMINISTRATOR – DAKTILOGRAF U SLUŽBI MEDICINE RADA

Datum objave: 07.12.2023

  • računovodstveni referent, 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme

  • medicinska sestra/tehničar/dentalni asistent, SSS, 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme

  • liječnik specijalist pedijatar, 2 izvršitelja (m/ž) na neodređeno vrijeme

  • liječnik specijalist psihijatar, 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme

  • liječnik specijalist ginekolog, 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme

  • spremačica, 6 izvršitelja (m/ž) na neodređeno vrijeme

  • doktor medicine specijalist u mobilnom palijativnom timu, 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme

  • liječnik specijalist otorinolaringologije, 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme

  • liječnik specijalist kliničke radiologije i UZV dijagnostike, 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme

  • administrator – daktilograf u Službi medicine rada, 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme

Natječaj za radno mjesto

Natječaj je objavljen dana 7. prosinca 2023. godine, a rok za dostavu ponuda je 15. prosinca 2023. godine.

Skip to content