Tražilica

Izvješća


Realizacija proračuna 01-06/2023. (16.10.2023.)

Financijski plan za 2023. i projekcije plana 2024 i 2025. (09.02.2023)

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2023. (09.02.2023)

Rebalans financijskog plana za 2022. (09.02.2023)

Bilješke uz financijska izvješća (08.02.2023.)

Objava Financijskih izvješća za 2022. godinu (08.02.2023.)

Bilješke uz financijska izvješća (08.02.2022.)

Objava Financijskih izvješća za 2021. godinu (08.02.2022.)

Bilješke uz financijske izvještaje (09.02.2021.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (09.02.2021.)

Financijski plan za 2021. godinu i projekcija financijskog_plana za 2022. i 2023  (31.12.2020)

Obrasci financijskih izvještaja za 2019.   (10.02.2020)

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. (04.02.2020)

Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2019. (04.02.2020)

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2019. (04.02.2020)

Izvještaji proračuna proračunskih i izvanproračunskih  korisnika za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2019. (04.02.2020)

Izvještaj o  prihodima i rashodima primica i izdacima za razdoblje 1. siječanja do 31. prosinac 2019.(04.02.2020)

Bilanca na dan 31. prosinac 2019. (04.02.2020)

Financijski plan DZZC za 2020. i projekcija plana za 2021. i 2022

1. Rebalans financijskog plana za 2020.

Financijski izvještaji 2018

Bilješke uz financijske izvještaje

Financijski plan DZZC za 2019 godinu i projekcija plana za 2020 i 2021 godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017.– 31. prosinac 2017.

Referentna stranica

Bilješke uz financijske izvještaje

Financijski plan za 2018 i projekcija plana za 2019 i 2020 godinu

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB – CENTAR ZA 2017. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

Financijska izvješća 2016 god, referentna stranica, pr-ras, ras, p-vrio, bilanca, obveze

Bilješke uz financijske izvještaje u 2016. godini

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB – CENTAR ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018.GODINU

BILANCA stanje na dan 31.prosinca 2015.godine

Bilješke uz financijske izvještaje za 2015.g.

Izvještaj o obvezama od 01.listopada do 31.prosinca 2015.g.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 01.siječnja do 31.prosinca 2015.g.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza od 01.siječnja do 31.prosinca 2015.g.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji od 01.siječnja do 31.prosinca 2015g.

BILANCA stanje na dan 31. prosinca 2014. godine

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Bilješke uz lzvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI OBUJMU IMOVINE I OBVEZA za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Skip to content