Tražilica

Izvješća

Financijski izvještaji 2018

Bilješke uz financijske izvještaje

Financijski plan DZZC za 2019 godinu i projekcija plana za 2020 i 2021 godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017.– 31. prosinac 2017.

Referentna stranica

Bilješke uz financijske izvještaje

Financijski plan za 2018 i projekcija plana za 2019 i 2020 godinu

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB – CENTAR ZA 2017. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

Financijska izvješća 2016 god, referentna stranica, pr-ras, ras, p-vrio, bilanca, obveze

Bilješke uz financijske izvještaje u 2016. godini

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB – CENTAR ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018.GODINU

BILANCA stanje na dan 31.prosinca 2015.godine

Bilješke uz financijske izvještaje za 2015.g.

Izvještaj o obvezama od 01.listopada do 31.prosinca 2015.g.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 01.siječnja do 31.prosinca 2015.g.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza od 01.siječnja do 31.prosinca 2015.g.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji od 01.siječnja do 31.prosinca 2015g.

BILANCA stanje na dan 31. prosinca 2014. godine

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Bilješke uz lzvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI OBUJMU IMOVINE I OBVEZA za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine