Tražilica

Izvješća

Bilješke uz financijske izvještaje (09.02.2021.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (09.02.2021.)

Financijski plan za 2021. godinu i projekcija financijskog_plana za 2022. i 2023  (31.12.2020)

Obrasci financijskih izvještaja za 2019.   (10.02.2020)

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. (04.02.2020)

Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2019. (04.02.2020)

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2019. (04.02.2020)

Izvještaji proračuna proračunskih i izvanproračunskih  korisnika za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2019. (04.02.2020)

Izvještaj o  prihodima i rashodima primica i izdacima za razdoblje 1. siječanja do 31. prosinac 2019.(04.02.2020)

Bilanca na dan 31. prosinac 2019. (04.02.2020)

Financijski plan DZZC za 2020. i projekcija plana za 2021. i 2022

1. Rebalans financijskog plana za 2020.

Financijski izvještaji 2018

Bilješke uz financijske izvještaje

Financijski plan DZZC za 2019 godinu i projekcija plana za 2020 i 2021 godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017.– 31. prosinac 2017.

Referentna stranica

Bilješke uz financijske izvještaje

Financijski plan za 2018 i projekcija plana za 2019 i 2020 godinu

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB – CENTAR ZA 2017. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

Financijska izvješća 2016 god, referentna stranica, pr-ras, ras, p-vrio, bilanca, obveze

Bilješke uz financijske izvještaje u 2016. godini

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB – CENTAR ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018.GODINU

BILANCA stanje na dan 31.prosinca 2015.godine

Bilješke uz financijske izvještaje za 2015.g.

Izvještaj o obvezama od 01.listopada do 31.prosinca 2015.g.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 01.siječnja do 31.prosinca 2015.g.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza od 01.siječnja do 31.prosinca 2015.g.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji od 01.siječnja do 31.prosinca 2015g.

BILANCA stanje na dan 31. prosinca 2014. godine

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Bilješke uz lzvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI OBUJMU IMOVINE I OBVEZA za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine