Tražilica

Dokumenti

07.05.2019

I IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE 2019.

I IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE 2019.... Više

22.01.2019

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi u razdoblju od 01 srpnja do 31 prosinca 2018

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi u razdoblju od 01 srpnja do 31 prosinca 2018... Više

22.01.2019

Registar ugovora o javnoj nabavi u razdoblju 01 srpnja do 31 prosinca 2018

Registar ugovora o javnoj nabavi u razdoblju 01 srpnja do 31 prosinca 2018... Više

28.12.2018

Plan nabave roba usluga i ustupanja radova za 2019. godinu

Plan nabave roba usluga i ustupanja radova za 2019. godinu... Više

11.10.2018

III.Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i ustupanja radova za 2018.godinu

III.Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i ustupanja radova za 2018.godinu... Više

17.07.2018

II izmjene i dopune Plana nabave roba i usluga ustupanja radova za 2018. godinu

II izmjene i dopune Plana nabave roba i usluga ustupanja radova za 2018. godinu... Više

01.07.2018

Registar ugovora o javnoj nabavi 01.01. do 30.06.2018.g.

Registar ugovora o javnoj nabavi 01.01. do 30.06.2018.g.... Više

01.07.2018

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi  01.01. do 30.06.2018.g.

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi  01.01. do 30.06.2018.g.... Više

25.04.2018

I izmjene i dopune plana nabave roba usluga i ustupanja radova za 2018 godinu

I izmjene i dopune plana nabave roba usluga i ustupanja radova za 2018 godinu... Više

23.02.2018

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa... Više

17.01.2018

Plan nabave robe usluga i ustupanja radova za 2018 godinu

Plan nabave robe usluga i ustupanja radova za 2018 godinu... Više

15.01.2018

Registar ugovora o javnoj nabavi zaključenih u razdoblju od 01.srpnja do 31.prosinca 2017.

Registar ugovora o javnoj nabavi zaključenih u razdoblju od 01.srpnja do 31.prosinca 2017.... Više

31.12.2017

Registar ugovora o javnoj nabavi zaključenih u razdoblju od 01.srpnja do 31.prosinca 

Registar ugovora o javnoj nabavi zaključenih u razdoblju od 01.srpnja do 31.prosinca ... Više

13.12.2017

Financijski plan za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu

Financijski plan za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu... Više

19.10.2017

II izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i ustupanja radova za 2017. godinu

II izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i ustupanja radova za 2017. godinu... Više

30.06.2017

Registar ugovora o javnoj nabavi zaključenih u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017.

Registar ugovora o javnoj nabavi zaključenih u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017.... Više

14.06.2017

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave... Više

17.05.2017

I IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ROBA, USLUGA I USTUPANJA RADOVA ZA 2017 GODINU

I IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ROBA, USLUGA I USTUPANJA RADOVA ZA 2017 GODINU... Više

30.01.2017

Plan nabave roba, usluga i ustupanja radova za 2017. godinu

Plan nabave roba, usluga i ustupanja radova za 2017. godinu... Više

16.12.2016

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR ZA 2017. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR ZA 2017. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 20... Više