Tražilica

Arhiva

Predmet nabave: JN-24 Održavanje i popravci telefonskih centrala, odabrana je ponuda Ponuditelja Tel-sus d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Defibrilator – 10 kom, odabrana je ponuda Ponuditelja Elektroničar d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: EKG uređaj – 16 kom, odabrana je ponuda Ponuditelja Elektroničar d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Osobno vozilo odabrana je ponuda Ponuditelja Auto Holetić d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća odabrana je ponuda Uriho Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Predmet nabave: Osobno vozilo
poništen je postupak jednostavne nabave. 

Predmet nabave: Zamjena stolarije ( južno pročelje – Vrbanićeva 6) odabrana je ponuda Ponuditelja Staklo-Dom d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Osobno vozilo odabrana je ponuda Ponuditelja Auto Holetić d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Toneri i tinte odabrana je ponuda Ponuditelja Končar – Elektronika i informatika d.d..
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Održavanje popravci telefonskih centrala odabrana je ponuda Ponuditelja Tel-Sus.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Obrasci i tiskanice odabrana je ponuda Ponuditelja Grafoton d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: EKG uređaj – 15 komada odabrana je ponuda Ponuditelja Bioelektronika d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Reagensi za CRP odabrana je ponuda Ponuditelja Medika d.d.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Za predmete nabave:

Defibrilator – 6 kom i EKG uređaj – 15 kom poništen postupak jednostavne nabave

Predmet nabave: Spirometar – 18 kom, odabrana je ponuda Ponuditelja Bioelektronika d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Holter tlaka – 15 kom, odabrana je ponuda Ponuditelja Bioelektronika d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Defibrilator – 6 kom, odabrana je ponuda Ponuditelja Bioelektronika d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Digitalni panel za intraoralno RTG snimanje zubi – 2 kom, odabrana je ponuda Ponuditelja Sanitaria dental d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Digitalni intraoralni RTG– 2 kom, odabrana je ponuda Ponuditelja M.T.F. d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Trake za mjerenje glukoze u krvi, odabrana je ponuda Ponuditelja Medika d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: EKG uređaj – 15 kom, odabrana je ponuda Ponuditelja Bioelektronika d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Klima uređaj – 24 kom odabrana je ponuda Ponuditelja V.M.I Elektroinstalater.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: održavanje i servis vozila odabrana je ponuda Ponuditelja Romih d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: radna stanica sa dijagnostičkim monitorima odabrana je ponuda Ponuditelja Infomedica d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Digitalni panel za RTG sustav u klasičnoj radiografiji odabrana je ponuda Ponuditelja Shimadzu d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: CD robot- komad 1 odabrana je ponuda Ponuditelja Infomedica d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Usluga održavanja i servisiranja vatrogasnih aparata u 2017. odabrana je ponuda PonuditeljaVATROPROMET d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: mehaničko i kemijsko čišćenje sustava tlačne i odsisne ventilacije na lokacijama: Av.V.Holjevca 22, Grgura Ninskog 3, Runjaninova 4 odabrana je ponuda Ponuditelja K.G.V.H. EKO d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: servis i održavanje plinskih bojlera je ponuda Ponuditelja Plinoservis Vlahoviček d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: servis i održavanje plamenika i kotlovnica odabrana je ponuda Ponuditelja Hidroterm-S.D. d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Preventivno održavanje i godišnji servis kompresora odabrana je ponuda Ponuditelja Diesel-Motori d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Usluga održavanja i godišnjeg pregleda dizala odabrana je ponuda Ponuditelja Dizala Mihić d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: poslovi ispitivanja iz područja zaštite na radu i zaštite od požara odabrana je ponuda Ponuditelja Vizor d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: EEG aparat – komad 1 odabrana je ponuda Ponuditelja Medial d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: toneri i tinte odabrana je ponuda Ponuditelja Končar – Elektronika i Informatika d.d.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Ginekološki stol odabrana je ponuda Ponuditelja MEDICOM d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Holter tlaka cijevi odabrana je ponuda Ponuditelja Bioelektronika d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Ortoreter odabrana je ponuda Ponuditelja Media d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: uslugu deratizacije, dezinsekcije i eradikacije odabrana je ponuda Ponuditelja Deratizacija Gospić.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Izradu elaborata za zamjenu Flo cijevi odabrana je ponuda Ponuditelja IC Artprojekt d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: klima uređaji – kom 22 odabrana je ponuda Ponuditelja Deltron d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: obrasci i tiskanice odabrana je ponuda Ponuditelja Svilan d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Reagensi za CRP odabrana je ponuda Ponuditelja Medika d.d.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: zamjena stolarije (Utrine) odabrana je ponuda Ponuditelja Plastomet.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: izrada projektne dokumentacije idejni projekt opreme-namještaja za pedijatrijsku ordinaciju, lokacija Trnsko 34 odabrana je ponuda Ponuditelja Ured ovlaštene arhitektice Katarina Galić.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: izrada projektne dokumentacije za zamjenu pokrova od salonitnih ploča na sljedećim lokacija Doma zdravlja: Kruge 44; Odranska 10 ; Karamanov prilaz 4; Šestinska cesta 1 odabrana je ponuda Ponuditelja Studio Obris d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: izrada projektne dokumentacije za preuređenje dijela prostora RTG-a , Runajninova 4 i uređenje ordinacije dentalne medicine, Runjaninova 4 radi prenamjene prostora odabrana je ponuda Ponuditelja Studio Obris d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Reagensi za obradu PAPA testova za potrebe citologije odabrana je ponuda Ponuditelja Medic d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: kemikalije potrebne za citologiju odabire se ponuda Ponuditelja Medic d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave:Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada Doma zdravlja Zagreb – Centar odabrana je ponuda Ponuditelja Urbane ideje d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda

Predmet nabave: usluga baždarenje, umjeravanje, održavanje i popravaka tlakomjera odabrana je ponuda Ponuditelja Štimrad d.o.o
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: medicinskih plinova-kisik i tekući dušik, usluga punjenja boca, održavanja,atestiranja i popravaka odabrana je ponuda Ponuditelja UTP d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: usluga pranja automobila odabire se ponuda Ponuditelja Zagrepčanka-poslovni objekti d.d.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: servis, popravak, umjeravanje i ovjeru ,medicinskih vaga  169 (osobnih i dječjih) na 60 lokacija DZ odabire se ponuda Ponuditelja Tehničar Servag d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: spirometar – 5 komada odabire se ponuda Ponuditelja Elektroničar d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: defibrilator – 5 komada odabire se ponuda Ponuditelja Festta d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: trakice za mjerenje glukoze u krvi odabrana je ponuda Ponuditelja Medika d.d.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Hardver odabrana je ponuda Ponuditelja Vams Tec d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Softver odabrana je ponuda Ponuditelja Vams Tec d.d.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Uređaj za digitalizaciju slike na lokaciji Siget odabrana je ponuda Ponuditelja Medicom d.d.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: održavanje i servis vozila odabrana je ponuda Ponuditelja Romih d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Kompresor- kom 6 odabrana je ponuda Ponuditelja Sanodent d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: ormar za zapaljive tekućine – kom 1 je ponuda Ponuditelja Gimlab d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: EKG – kom 4 odabrana je ponuda Ponuditelja Elektroničar d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: servis i održavanje plinskih bojlera je ponuda Ponuditelja Plinoservis Vlahoviček d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: servis i održavanje plamenika i kotlovnica odabrana je ponuda Ponuditelja Hidroterm-S.D. d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: mehaničko i kemijsko čišćenje sustava tlačne i odsisne ventilacije na lokacijama: Av.V.Holjevca 22, Grgura Ninskog 3, Runjaninova 4 odabrana je ponuda Ponuditelja K.G.V.H. EKO d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda. 

Predmet nabave: umjeravanje sigurnosnog ventila i manometra na 7 lokacija Doma zdravlja Zagreb-Centarodabrana je ponuda Ponuditelja Armatura-servis d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: ispitivanje plinopropusnosti na 9 lokacija Doma zdravlja Zagreb-Centar odabrana je ponuda Ponuditelja Inspekt kontrola d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda. 

Predmet nabave: servis za detekciju plina u kotlovnicama na lokaciji Rapska 37 odabrana je ponuda Ponuditelja Dr.Etlinger d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: izrada projektnih dokumentacija za ordinacije dentalne jedinice ( 8 ordinacija) odabrana je ponuda Ponuditelja Arhitektura Lozica d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

INSTALACIJA U PLINSKIM KOTLOVNICAMA NA LOKACIJAMA KUMIČIĆEVA 5 I REMETINEČKI GAJ 14
Predmet nabave: OBNOVA INSTALACIJA U PLINSKIM KOTLOVNICAMA NA LOKACIJAMA KUMIČIĆEVA 5 I REMETINEČKI GAJ 14 odabrana je ponuda Ponuditelja Elektrowat d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda

Predmet nabave: sanacija elektro razvodnog ormara na lokaciji Martićeva/Laginjina 16 odabrana je ponuda Ponuditelja MIK-ELING d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: SPIROMETAR-KOM 4 odabrana je ponuda Ponuditelja Elektroničar d.o.o
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: MIKROSKOP DIJAGNOSTIČKI-KOM 3 odabrana je ponuda Ponuditelja Olympus d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda

Predmet nabave: UREĐAJ ZA CITOLOGIJU ZA CITOSKRINERE-KOM 1 odabrana je ponuda Ponuditelja A&B d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: DIGITALNI INTRAORALNI RTG- KOM 1 odabrana je ponuda Ponuditelja Medika d.d.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave GINEKOLOŠKI STOL- kom 1 odabrana je ponuda Ponuditelja Medicom d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave EKG kom 2 odabrana je ponuda Ponuditelja Elektroničar d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za:
Pedijatrijsku ordinaciju na lokaciji Av.V.Holjevca 22, Zagreb
Ljekarna, Meštrovićev trg 16
odabrana ponuda ponuditelja AZ-PROJEKT d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: defibrilator-kom 2 odabrana ponuda ponuditelja Festta d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave uređaja za elektrostimulaciju mišića – kom 1 odabrana je ponuda Ponuditelja Elektroničar d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave uređaja za elektroterapiju – kom 1 odabrana je ponuda Ponuditelja Elektroničar d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave infracrvene lampe – kom 1 odabrana je ponuda Ponuditelja Fokus medical d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda.

Predmet nabave: izrada projektne dokumentacije za:
Ordinacija dentalne medicine, Vukšić Silvije,dr.med.dent. – Šestinska cesta 1
Ordinacija dentalne medicine Pavlović Suzana,dr.med.dent./Botonjić Vildana, dr.med.dent. – Kauzlarićev prilaz 7
Ordinacija dentalne medicine Krajnović Marko,dr.med.dent. – Kauzlarićev prilaz 7
odabrana ponuda ponuditelja arhitektura Lozica d.o.o.

Predmet nabave: OBRASCI I TISKANICE odabrana ponuda ponuditelja Grafoton d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda

Predmet nabave: UREDSKI MATERIJAL odabrana ponuda ponuditelja Tip-Zagreb d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda

Predmet nabave: NAMJEŠTAJ ZA ORDINACIJE odabrana ponuda ponuditelja ZAC d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda

Predmet nabave: USLUGA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I ERADIKACIJE odabrana ponuda ponuditelja SANATIO d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda

Predmet nabave: PAHIMETAR-KOM 1 odabrana ponuda ponuditelja Retina –ORL Centar Zagreb d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda

Predmet nabave: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1. ZAMJENA STOLARIJE (LOKACIJE – Laginjina 16, Vrbanićeva 6, Av. V. Holjevca 22, odabrana ponuda ponuditelja arhitektura Lozica d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda

2. ADAPTACIJA KROVA-(LOKACIJA Kauzlarićev prilaz 7) odabrana ponuda ponuditelja Katarina Galić, dipl. inž. arh., ovlašteni arhitekt
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda

3. SANACIJA POSTROJENJA I UREĐAJA ZA GRIJANJE-(LOKACIJE Trnsko 34 i Utrine, Karamanov prilaz 4) odabrana ponuda ponuditelja Projekt Inženjering d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda

4. REKONSTRUKCIJA PLINSKE KOTLOVNICE – (LOKACIJA Runjaninova 4) odabrana ponuda ponuditelja Projekt Inženjering d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda

Predmet nabave: NAJAM I ODRŽAVANJE APARATA ZA VODU (galonski aparati), odabrana ponuda ponuditelja Bionatura Bidon vode d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar se zahvaljuje svim Ponuditeljima na dostavi ponuda

Predmet nabave: KARTOTEČNI ORMAR, METALNI SA 4 LADICE i BRAVICOM NA ZAKLJUČAVANJE – KOM 30, odabrana ponuda ponuditelja Festta d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar se zahvaljuje svim Ponuditeljima na dostavi ponuda

Predmet nabave: CENTRIFUGA(MALA)-KOM 2 odabrana ponuda ponuditelja JOS INSTRUMENTS d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda

Predmet nabave: EKG-KOM 5 odabrana ponuda ponuditelja ELEKTRONIČAR d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda

Predmet nabave: MODERNIZACIJA DIZALA odabrana ponuda ponuditelja DIZALA MIHIĆ d.o.o.
Dom zdravlja Zagreb – Centar zahvaljuje se svim Ponuditeljima na dostavi ponuda

Skip to content