Tražilica

Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama
Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informaciju slijedom Zakona o pravu na pristup informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Domu zdravlja Zagreb – Centar putem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama.
„Sukladno članku 5. stavka 3. Zakona, „informacija” je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje nove informacije.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:
· poštom na adresu: Dom zdravlja Zagreb – Centar, Runjaninova 4, 10000 Zagreb;
· elektroničkom poštom na adresu: sluzbenik.za.informiranje@dzz-centar.hr (Napomena: putem ove adrese zaprimaju se isključivo upiti upućeni slijedom Zakona o pravu na pristup informacijama);
· osobno u Ravnateljstvo Doma zdravlja, Runjaninova 4, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:
· naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;
· podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;
· ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno, naziv pravne osobe i njezino sjedište;

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.
U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacija, te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu  informacija podnositelj  zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka  3. Zakona o pravu na pristup informacijama  (“Narodne novine” br.25/13, 85/15)  navesti i:

– informacije koje želi ponovno upotrijebiti

– način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija

– svrhu u koju želi ponovo upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna)

Naknada za ponovnu upotrebu informacija koje se objavljuju besplatno putem interneta, ne naplaćuje se. Dom zdravlja Zagreb-Centar može naplatiti naknadu za ponovnu upotrebu informacija, sukladno članku 19. Stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15).

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Narodne novine: (NN 25/13)

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE IZ ČLANKA 19. STAVKA 2. ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Narodne novine (NN 38/11)

Navedeni kriteriji ostaju na snazi do stupanja na snagu kriterija za određivanje visine naknade i načina naplate naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) koje će propisati Povjerenik za informiranje.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (csv) 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (csv) 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (csv)

Izvješće o provedbi ZPPI za 2021. godinu

Izvješće o provedbi ZPPI za 2021. godinu (csv)

Izvješće o provedbi ZPPI za 2022. godinu

Izvješće o provedbi ZPPI za 2022. godinu (csv)

Upitnik-za-samoprocjenu-tjv

Skip to content