Tražilica

Obavijest o COVID-19 ordinacijama

Datum objave: 08.03.2022

COVID- 19 ORDINACIJA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR – SIGET
Avenija Većeslava Holjevca 22

Radno vrijeme: 8:30 do 16:00 sati svaki radni dan, vikendom i blagdanom
Kontakt telefoni: 01 6598 464
Kontakt e- mail: korona.siget@gmail.com

U COVID-19 ordinaciji SIGET  uzimaju se uzorci za PCR testiranje uz uputnicu liječnika obiteljske medicine i naručivanje, od 8:30 do 11:00 sati, obavlja se  i brzo antigensko testiranje ( BAT) od 12:00 do 16:00 sati.

Prijave za brzi antigenski test: https://zg.brzitest.com.hr/

Cijena antigenskog testa je 50,00 kuna.
Napomena: Uzimanje uzoraka za PCR moguće je radnim danom i subotom.

COVID- 19 ORDINACIJA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK- GRIŽANSKA
Grižanska 4

Radno vrijeme: 8:00 do 16:00 sati svaki radni dan i subotom
Kontakt telefon: 0912358 516
Kontakt e- mail: korona.brisevi.istok@gmail.com

U COVID-19 ordinaciji GRIŽANSKA  uzimaju se uzorci za PCR testiranje uz uputnicu liječnika obiteljske medicine i naručivanje od 8:00 do 12:00 sati te brzo antigensko testiranje (BAT) od 12:00 do 16:00 sati.
Prijave za brzi antigenski test: https://zg.brzitest.com.hr/
Cijena antigenskog testa je 50,00 kuna.
Napomena: Uzimanje uzoraka za PCR moguće je radnim danom i subotom.

COVID- 19 ORDINACIJA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – PBF I
Prilaz baruna Filipovića 11

Radno vrijeme: 8:00 do 16:00 sati svaki radni dan, vikendom i blagdanom
Kontakt telefon: 091 3876 000
Kontakt e- mail: covid.pbf@dzz-zapad.hr
Uz telefonsko i e-savjetovanje u ordinaciji će biti omogućeni pregledi pacijenata pod sumnjom na zaraženost virusom SARS-CoV-2, potrebne laboratorijsko biokemijske pretrage i RTG obrada pluća za COVID pozitivne pacijente, dogovaranje testiranja PCR-om ili brzim antigenskim testovima (BAT)

COVID- 19 ORDINACIJA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – PBF II Prilaz baruna Filipovića 11
Radno vrijeme: 8:00 do 12:00 sati svaki radni dan i subotom
Kontakt telefon: 091 3876 591
Kontakt e- mail: covid.pbf2@dzz-zapad.hr
U COVID-19 ordinaciji PBF II  obavljat će se uzimanje uzoraka za PCR testiranje uz  uputnicu liječnika obiteljske medicine i  naručivanje, svaki radni dan i subotom od 8:00 do 12:00 sati te brzo antigensko testiranje (BAT) utorkom, četvrtkom  i subotom od 9:00 do 12:00 sati.
Prijave za brzi antigenski test: https://zg.brzitest.com.hr/
Cijena antigenskog testa je 50,00 kuna.
Napomena: Uzimanje uzoraka za PCR moguće je radnim danom  i subotom

Skip to content