Tražilica

Obavijest o radu RTG službe Doma zdravlja Zagreb – Centar tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana

Datum objave: 16.12.2022

RTG RUNJANINOVA:

19.12.2022. – 23.12.2022.

NEPARNE DATUME UJUTRO. Prijem pacijenata na šalter 07.30 – 14.00h. Dijagnostika i redovan rad sa pacijentima 07.30-13.00h.

PARNE DATUME POPODNE. Prijem pacijenata na šalter 13.30 – 19.30h. Dijagnostika i redovan rad sa pacijentima 13.30 – 19.00h.

Zubni RTG u jutarnjoj smjeni, prijem i upis pacijenata za snimanje 07.30-09.30h.

27.12.2022. – 30.12.2022.

PARNE DATUME UJUTRO. Prijem pacijenata na šalter 07.30 – 14.00h. Dijagnostika i redovan rad sa pacijentima 07.30-13.00h.

NEPARNE DATUME POPODNE. Prijem pacijenata na šalter 13.30 – 19.30h. Dijagnostika i redovan rad sa pacijentima 13.30 – 19.00h.

Zubni RTG u jutarnjoj smjeni, prijem i upis pacijenata za snimanje 07.30-09.30h.

02.01.2023. – 05.01.2023.

NEPARNE DATUME UJUTRO. Prijem pacijenata na šalter 07.30 – 14.00h. Dijagnostika i redovan rad sa pacijentima 07.30-13.00h.

PARNE DATUME POPODNE. Prijem pacijenata na šalter 13.30 – 19.30h. Dijagnostika i redovan rad sa pacijentima 13.30 – 19.00h.

Zubni RTG u jutarnjoj smjeni, prijem i upis pacijenata za snimanje 07.30-09.30h

 

RTG LAGINJINA:

Rad u jednoj smjeni za lokaciju LAGINJINA u periodu od 27.12.22.-05.01.23. zbog korištenja godišnjih odmora.

Prijem pacijenata na šalter i redovan rad sa pacijentima 07.30-12.30h.

COVID RTG DIJAGNOSTIKA 13.30-14.00h.

Zubni RTG u jutarnjoj smjeni, prijem i upis pacijenata za snimanje 07.30-12.30h.

 

RTG KRUGE:

Rad u jednoj smjeni za lokaciju KRUGE u periodu od 02.01.23.-05.01.23. zbog korištenja godišnjih odmora.

Prijem pacijenata na šalter i redovan rad sa pacijentima 07.30-12.30h.

COVID RTG DIJAGNOSTIKA 13.30-14.00h.

 

RTG SIGET:

Rad u jednoj smjeni za lokaciju RTG SIGET u periodu od 27.12.2022 do 5.1.2023 zbog korištenja godišnjih odmora.

Prijem pacijenata na šalter i redovan rad sa pacijentima 07.30-13h.

Zubni RTG u jutarnjoj smjeni, prijem i upis pacijenata za snimanje 07.30-12.30h.

Skip to content