Tražilica

Palijativna skrb

Mobilni palijativni tim
Palijativna skrb

Palijativna skrb je aktivna i cjelovita briga za osobu čija bolest više ne reagira na kurativno liječenje. Ona ne ublažava samo fizičke simptome već pomaže i kod psihičkih, socijalnih i duhovnih poteškoća, a ujedno pruža podršku i članovima obitelji tijekom pacijentove bolesti, a i u žalovanju nakon bolesnikove smrti.

Palijativna medicina  nastoji ublažiti bol i prateće simptome nastale zbog progresije bolesti pacijenta, te poboljšati opću kvalitetu života bolesnika.

Stručnjaci raznih specijalnosti i struka zajednički se angažiraju kako bi oboljelima i njihovim bližnjima olakšali suočavanje s bolešću i njezinim konačnim ishodom, a ta interdisciplinarnost odnosi se na sve tri razine zdravstvene skrbi: primarnu, sekundarnu i tercijarnu.

Na primarnoj razini u palijativnu skrb su uključeni: obiteljski liječnici, patronažna služba, služba njege u kući, ljekarnici, volonteri i dakako, služba palijativne skrbi kao specijalističko-konzilijarna pomoć. 

Nakon perioda „pilot projekta“ u palijativnoj skrbi, koji je bio  jedan od prvih i oglednih u RH,(od 2012.g !) od 01.07 2019. Dom zdravlja Zagreb-Centar ima  s HZZO-om ugovorena 2 Koordinatora i 2 Mobilna palijativna  tima.

Služba palijativne skrbi DZZC:

Sastoji se od:

Voditelja službe

2 Koordinatora

2 Mobilna  palijativna tima 

  • U okviru Službe palijativne skrbi, organizirani su :

  • Savjetovalište za psihološku pomoć

  • Savjetovalište za pomoć pri žalovanju

  • Posudionica pomagala 

Voditelj Službe :

Branka Kandić-Splavski, dr.med. specijalist opće medicine

Način prijave:
  1. Postavljanje dijagnoze (Dg.)Z51.5 koja označava potrebu pacijenta za palijativnom skrbi, u domeni je bolničkih liječnika i/ili odabranog liječnika obiteljske medicine.

  2. Odabrani liječnik, u računalnom programu za PZZ (MCS) ili e-poštom koordinatoru prijavljuje bolesnika za upis u Registar palijativnih bolesnika, a i stovremeno može poslati i zahtjev prema mobilnom palijativnom timu za određenu vrstu pomoći ili konzultaciju ukoliko je potrebna. Zahtjev prema MPT može se poslati i naknadno.

Kontakti

  Dom zdravlja Zagreb – Centar, Martićeva 63a, III kat

Koordinatori:

 1. Lana Brčić, mag. med. techn.,    099 2671 836

 2. Kristina Sever, dipl.med.techn.,    099 2671 682

 koordinator.palijativa@dzz-centar.hr

Mobilni palijativni tim l :

Branka Kandić Splavski, dr. med., spec. opće medicine, voditeljica Službe palijativne skrbi

Eškerica Jasmina, bacc.med.techn.

Mobilni palijativni tim II :

Krešimir Lončar, dr.med. specijalist radioterapije i onkologije

Buterin Maja, mag.med.techn.

Radno vrijeme Službe:

  pon – pet : 07:00 – 20:00

Savjetovalište za psihološku pomoć

namijenjeno je pacijentima s dijagnozom Z51.5 i članovima njihove obitelji, te njegovateljima medicinske i nemedicinske struke, u razdoblju potrebe za palijativnom skrbi 

Savjetovalište za psihološku pomoć pri žalovanju

 namijenjeno je  članovima obitelji preminulog pacijenta s dijagnozom Z51.5 u razdoblju žalovanja.

 Rad savjetovališta odvija se po dogovoru i prethodnoj najavi koordinatoru.

Voditeljica oba Savjetovališta: 

Branka Kandić-Splavski, dr.med., spec.opće medicine – Licencirani terapeut Bihevioralno-kognitivne  terapije

Skip to content