Tražilica

Palijativna skrb

Mobilni palijativni tim
Palijativna skrb

Palijativna skrb je aktivna i cjelovita briga za osobu čija bolest više ne reagira na kurativno liječenje. Ona ne ublažava samo fizičke simptome već pomaže i kod psihičkih, socijalnih i duhovnih poteškoća, a ujedno pruža podršku i članovima obitelji tijekom pacijentove bolesti, a i u žalovanju nakon bolesnikove smrti.

Palijativna medicina  nastoji ublažiti bol i prateće simptome nastale zbog progresije bolesti pacijenta, te poboljšati opću kvalitetu života bolesnika.

Stručnjaci raznih specijalnosti i struka zajednički se angažiraju kako bi oboljelima i njihovim bližnjima olakšali suočavanje s bolešću i njezinim konačnim ishodom, a ta interdisciplinarnost odnosi se na sve tri razine zdravstvene skrbi: primarnu, sekundarnu i tercijarnu.

Na primarnoj razini u palijativnu skrb su uključeni: obiteljski liječnici, patronažna služba, služba njege u kući, ljekarnici, volonteri i dakako, služba palijativne skrbi kao specijalističko-konzilijarna pomoć. 

Nakon perioda „pilot projekta“ u palijativnoj skrbi, koji je bio  jedan od prvih i oglednih u RH,(od 2012.g !) od 01.07 2019. Dom zdravlja Zagreb-Centar ima  s HZZO-om ugovorena 3 Koordinatora i 2 Mobilna palijativna  tima.

Služba palijativne skrbi DZZC:

Sastoji se od:

 

3 Koordinatora

2 Mobilna  palijativna tima 

  • U okviru Službe palijativne skrbi, organizirana je posudionica pomagala 

 

Način prijave:
  1. Postavljanje dijagnoze (Dg.)Z51.5 koja označava potrebu pacijenta za palijativnom skrbi, u domeni je bolničkih liječnika i/ili odabranog liječnika obiteljske medicine.

  2. Odabrani liječnik, u računalnom programu za PZZ (MCS) ili e-poštom koordinatoru prijavljuje bolesnika za upis u Registar palijativnih bolesnika, a i stovremeno može poslati i zahtjev prema mobilnom palijativnom timu za određenu vrstu pomoći ili konzultaciju ukoliko je potrebna. Zahtjev prema MPT može se poslati i naknadno.

Kontakti

  Dom zdravlja Zagreb – Centar, Laginjina 16

  Dom zdravlja Zagreb – Centar, Remetinečki gaj 14, I kat

Koordinatori:

 1. Lana Brčić, mag.med.techn.,    099 2671 836

 2. Kristina Sever, mag.med.techn.,    099 2671 682

 3. Draženka Tenšek, mag.med.techn., univ.mag.admin.sanit.,    099 4897 610

 koordinator.palijativa@dzz-centar.hr

Radno vrijeme:

  pon – pet : 07:00 – 15:00

Mobilni palijativni tim l :

 

Eškerica Jasmina, bacc.med.techn.

Radno vrijeme: N / J – P / P

 

Mobilni palijativni tim II :

dr.sc. Diana Špoljar, dr. med., spec hitne medicne

Buterin Maja, mag.med.techn.

Radno vrijeme: N / P – P / J

 

Skip to content