Tražilica

Patronažna zdravstvena zaštita

Medicinsko- socijalna djelatnost u svrhu promicanja i očuvanja zdravlja pojedinca, obitelji i zajednice.
Cilj patronažne zdravstvene zaštite je pružiti zdravstvenu zaštitu korisnicima izvan zdravstvenih ustanova (u njihovim domovima, vrtiću, školi, široj zajednici), poticati ih na očuvanje i unapređenje zdravlja, prevenciju bolesti i ozljeda.
Patronažne posjete korisnicima organiziraju se prijavom bilo kojeg stručnog suradnika, poziva obitelji, susjeda, prijatelja ili samog korisnika.

Patronažna sestrinska skrb je preventivna, zdravstveno – socijalna i edukativna djelatnost koja se odvija u obitelji i zajednici uz maksimalno sudjelovanje i suradnju korisnika.
Patronažna zdravsvena njega usmjerena je na dvije glavne grupe zadataka :

  • Promicanje i očuvanje zdravlja te sprečavanje bolesti kod novorođenčadi, dojenčadi, male i predškolske djece, školske djece i omladine, žena osobito za vrijeme trudnoće i babinja, starijih i nemoćnih osoba, osoba s povećanim potrebama zbog duševnog ili tjelesnog oštećenja, rizičnog ponašanja i loših životnih navika.
  • Prepoznavanje, pravodobno otkrivanje i skrb za bolesne i nemoćne koja se provode tamo gdje ljudi žive i rade, a najčešće u njihovim domovima

Patronažna sestra izrađuje plan rada u skladu s utvrđenim potrebama kroz individualan rad, rad sa obitelji korisnika, rad u malim grupama u prostorijama doma zdravlja, prostorijama lokalne samouprave s temama iz područja primarne , sekundarne i tercijarne prevencije, suradnju s izabranim liječnicima primarne zdravstvene zaštite, te organizaciju i koordinaciju rada s velikim grupama osiguranih osoba, kroz predavanja, djelovanjem preko lokalnih medija, na javnozdravstvenim skupovima i dr.

Za uspješno provođenje mjera i aktivnosti te praćenje zdravstvenog stanja populacije neophodna je suradnja patronažne sestre sa općom-obiteljskom medicinom, pedijatrijskim timovima, ginekološkim, stomatološkim, palijativnim, ali i drugim specijalističkim timovima, socijalnim službama, centrima za pomoć i njegu u kući, ustanovama za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući, prosvjetnim ustanovama (škole, vrtići), raznim grupama korisnika s određenim potrebama, karitativnim organizacijama, nadležnim sestrama i liječnicima u bolničkim ustanovama, raznim udrugama i drugim službama na razini lokalne zajednice.

Rad u malim grupama

Patronažne sestre provode zdravstveno odgojni rad u malim grupama prema određenim zdravstvenim problemima uz teme primarne , sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite sa korisnicima – pacijentima kao i njihovim obiteljima.
Primarna prevencija se provodi kroz rad sa zdravom populacijom s ciljem promicanja zdravlja i postizanja pozitivnog zdravstvenog ponašanja i stavova prema očuvanju zdravlja (tjelesna aktivnost, regulacija tjelesne težine, promjena načina ishrane, isključivanje štetnih navika kao što su pušenje, alkohol, sjedenje pred televizorom).

Sekundarna prevencija nastoji pravodobno prepoznati i otkriti rizike koji dovode do neravnoteže i oštećenja zdravlja te već nastala oštećenja (rano otkrivanje bolesti, pravilno terapeutsko vođenje bolesti što uključuje poduku i kontrolu u primjeni terapije, redovitu kontrolu , promjenu prehrambenih navika, tjelesna aktivnost, higijenske mjere, socijalnu zdravstvenu zaštitu, psihološku podršku).

Tercijarna prevencija se provodi u svrhu ponovnog uspostavljanja ravnoteže i odlaganje ili izostavljanje kasnih komplikacija ( edukacija bolesnika, samokontrola, samostalno vođenje terapije , detekcija eventualnih komplikacija , psihološka potpora).

Kod dijabetičara vršimo mjerenje GUK-a, educiramo o osnovnim značajkama bolesti, važnosti samokontrole glikemije, pravilne prehrane, uzimanja propisane terapije, komplikacijama koje se mogu razviti (akutnim i kroničnim).

Kod hipertoničara vršimo kontrolu tlaka, educiramo o važnosti pravilne prehrane i uzimanja propisane terapije.

Također savjetujemo o prevenciji kardiovaskularnih bolesti, važnosti pravilne prehrane i čimbenicima rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti.

Raspored mjerenja šećera i tlaka možete preuzeti OVDJE.

Grupe za potporu dojenju (GPD)

Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF pokrenuli su globalnu akciju “Rodilišta – prijatelji djece”. Osnovni elementi akcije izraženi su u programu “10 koraka prema uspješnom dojenju”.

Grupe za potporu dojenju deseti su korak programa “Rodilište prijatelj djece” inicijative SZO/UNICEF.

Inicijator i osnivač grupa za potporu dojenja kod nas je patronažna sestra koja ima sva potrebna znanja o dojenju i majčinom mlijeku te upućuje majke i trudnice u rad GPD-a.
Nakon određenog vremena majka sa dobrim i pozitivnim iskustvom u dojenju postaje voditeljica grupe.
Majke se sastaju jedan puta mjesečno ili po dogovoru u dogovorenim prostoru (prostor zdravstvenih ustanova, kuća majke, društvene prostorije itd.) gdje pružaju emocionalnu podršku jedna drugoj, razgovaraju o problemima u svezi dojenja, razmjenjuju iskustva, savjete te razgovaraju o drugim problemima vezanim uz prehranu i dojenje.
Takva podrška je često presudna za uspješno održavanje dojenja koje donosi zdravlje, zadovoljstvo i višestruku korist bebama i majkama.

Lokacije patronažne zdravstvene zaštite

Popis patronažnih sestara i pripadajućih ulica

Popis grupa za potporu dojenju u Domu zdravlja Zagreb – Centar

Skip to content