Tražilica

Popis pripadajućih ulica

ULICA Kućni br., od-do Napomena (ukoliko postoji)
Nataša Zaninović, bacc. med. techn., Mirogojska 11
Bunjaki
Donji Pustodol
Đurkov put
Gornji Pustodol  
Grabeščak
Gračani
Gračanska cesta 2-112
1-127
Gračanske stube
Gračanski Mihaljevac
Gračanski Ribnjak
Gračansko Borje
Gračansko šetalište
Gračec
Grašćica 4-50
3-29
Isce
Klakovec
Lipovčica
Lonjšćina
Majcenov put
Mihaljevac
Nadvina
Okrugljak
Šušnjevec 59-69
50-62
Tomašinčev put
Trnčevićev put
Zvečaj
Vesna Božan Mihelčić, mag. med. techn., Šestinska cesta 1
Bešići
Bliznec
Čaplinec
Črna voda – parna strana
Gračanska cesta 114-214
129-241
Gračanske dužice
Gračansko dolje
Gradišće
Ivanov put
Jazbina od 168 do kraja
od 157 do kraja
Jelenčica
Kameniti stol 1-31
2-36
Kvintička ulica 31-69
26-84
Markuševačka cesta 1-43a
2-22
Medvešćina
Miholići
Nad Tunelom
Naumovac
Nemetova
Omejak
Remetski kamenjak Od 1 do kraja( cijela neparna strana)
Od 2-30 parna
Sovinec
Svibanjčica
Tošovac
Varoška gora
Sljemenska cesta
Brestovac
Ana Marija Kostović, bacc. med. techn., Mirogojska 11
MEDVEŠĆAK
PODGAJ
GUPČEVA ZVIJEZDA
MIROGOJSKA CESTA
RADIĆEVO ŠETALIŠTE
JANDRIĆEVA ULICA
RIBNJAK
ŠOŠTARIĆEVA
LANGOV TRG
KSAVERSKA CESTA
KSAVER     
Sunčica Stojanović, bacc.med.techn., Milana Šufflaya 2
ULICA NIKE GRŠKOVIĆA
ROCKEFELLEROVA ULICA
JAVOROVAC
ULICA ANDRIJE BUVINE-
SVIBOVAC
ŠALATA
SVIBOVAC STUBE
ULICA EDUARDA SUHINA
ULICA BENEDIKTA VINKOVIĆA
ULICA JOSIPA TORBARA
ULICA ANTUNA VRAMCA
STUBE FRANJE IVEKOVIĆA
ULICA VJENCESLAVA NOVAKA
ULICA ADOLFA VEBERA
ULICA TOME GAJDEKA
ULICA MILANA ŠUFFLAYA
JAGODNJAK
RUŽIČNJAK
ULICA ALEKSANDRA ALAGOVIĆA
ZMAJEVAC
LJUBINKOVAC STUBE
BIJENIČKA CESTA 2-54
5-67
ULICA MATIJE MESIĆA
ULICA JOSIPA SCHROTTA
VOĆARSKA  ULICA 106 -112
99-115
ALEJA HERMANA  BOLLEA
STUBE FRANJE PUNČECA
KLENOVAC
KAMENJAK
GLOGOVAC
REMETSKA CESTA
ULICA VALERIJANA RIESZNERA
ULICA BALTAZARA  DVORNIČIĆA
DVORNIČIĆEVE STUBE
Katarina Alagić, mag. med. techn., Vrbik 10
Bednjanska ulica
Dobranska ulica
Galovačka ulica
Gacka  ulica
Japranska
Koranska ulica
Koturaška cesta 19-75-
Kupska ulica
Lička ulica
Miramarska cesta 1 – 15
Miramarski podvožnjak
Mrežnička ulica
Paromlinska
Plitvička ulica
Plivska ulica
Radonjska ulica
Radučka ulica
Ramska ulica
Sutlanska ulica
Trnjanski zavoj        II,  III, IV,
Ulica Fausta Vrančića
Ulica Frana Bošnjakovića
Ulica Gaje Alege
Ulica grada Vukovara 35, 35a, 43, 43a, 52a, 52b, 52c, 52d, 62a, 62b, 62c, 62d
Ulica Vladimira Preloga
Ulica Ivana Stožira
Unačka ulica
Unska ulica
Vrbaska ulica
Zelinska ulica
Zrmanjski ogranak
Zrmanjska ulica
Antonija Tomić, bacc. med. techn., Vrbik 10 ( u zamjeni Matija Rukavina, bacc. med. techn.)
Čazmanska ulica
Kninski trg
Krčka ulica
Miramarska cesta 26-40
105-111
Poljička ulica
Put Jurija Gagarina
Savska cesta 79-101
Ulica Alexandera Von Humboldta
Ulica Ivana Lučića
Ulica Lavoslava Ružička
Ulica Veselka Tenžere
Vrbik
Vrbik II –XIII
Zeleni trg
Mirjana Rosandić, bacc. med. techn., 4. Podbrežje 5 (Kajzerica)
ROGIĆEVA
PODBREŽJE         III-XIV
JUŽNA OBALA       II-IX
PUŽEVA
REMETINEČKA CESTA 1-15
14-28
AV. DUBROVNIK 1-5b
ŽARKA DOLINARA
MATE PARLOVA
CIMERMANOVA
Stjepana Bencekovića
Riječka ulica
U zamjeni – Ines Mašinović, bacc. med. techn., Kauzlarićev prilaz 7
GOMBOŠEVA
ALBINIJEVA
ČALOGOVIĆEVA
KOPERNIKOVA
BOŽIDARA MAGOVCA 48a – 102, 115 – 167
Tiana Bunić, bacc. med. techn., Kauzlarićev prilaz  7
VIJENAC FRANE GOTOVCA
Vajdin vijenac
Sv. Mateja
Hribarov prilaz
Školski prilaz
Domaćinovićeva
Abranovićeva
Pavleka Miškine
Kauzlarićev prilaz
Karmen  Sovulj, bacc. med. techn., Kauzlarićev prilaz 7
JAKUŠEVEČKA ULICA
GATA
TIŠINSKA ULICA
TIŠINSKI ODVOJAK I
TIŠINSKI ODVOJAK II
TIŠINSKI ODVOJAK III
TIŠINSKI ODVOJAK IV
KAMENARKA
SV. ROKA
EDE PEROČEVIĆA
SARAJEVSKA
MURATI
MIKULINCI
PORIN
HRELIČKA
HRELIČKI PROLAZ
HRELIČKA ZAVRTNICA
HAVIDIĆEVA
DRAGANIĆI
JANKA HOLJCA
STJEPANA PLANIĆA
JURIJA DENZLERA
STJEPANA PODHORSKOG
ALEKSANDRA BRDARIĆA
JOSIPA SEISSLA
KRAMARIĆI
MATUNOVA
MATUNOV ODVOJAK
DEDOVIĆI
UL. ALADARA BARANYAI
Ana Poljanec, bacc. med. techn.  Kauzlarićev prilaz 7
BOŽIDARA MAGOVCA 44, 46, 48
23 – 101a,
3 – 15,
12 – 40,
107 – 111
Josipa Šarić Mikulandra, bacc. med. techn. Kruge 44 ( U zamjeni Slobodanka Šorak , bacc. med. techn.)
Bosutska ulica
Jankovačka ulica
Jelaspoljska ulica
Karašička ulica
Koturaška cesta 1,3,5
Ulica Petra Grgeca
Orljavička ulica
Sprečka ulica
Šumetlička
Trg kardinala Franje Šepera
Trnjanska cesta
Trnjanski zavoj I
Ukrinska ulica
Ulica grada Vukovara 229
Ulica Ljubomira Marakovića
Vrbanjska ulica
Vučanska ulica
Ulica Cvjete Zuzorić 1-55
Najlejškovićeva ulica 1-55
Biljana Jurković, bacc. med. techn., Kruge 44
Av.Marina Držića 6,8,10
Breznička ulica I
Breznička ulica II
Crni put
Krivajska ulica
Ulica Kruge
Ulica Njivice
Ulica Njivice I
Ulica Njivice II
Ulica Njivice III
Ulica Njivice IV
Ulica Njivice V
Ulica Njivice VI
Ulica Palić
Ulica Palić mali
Ulica Pile I
Ulica Pile II
Ulica Pile III
Rujnička ulica
Strojarska cesta
Ulica grada Vukovara 220-240
235-239
Ulica Vranovina
Ulica Vranovinski ogranak I
Ulica Vranovinski ogranak II
Milena Novaković, bacc. med. techn., Ljerke Šram 2
Blatnička ulica
Drinska ulica
Drinjačka ulica
Fojnička ulica
Gruška ulica
Lastovska ulica 1-25
Miljackina ulica
Praćanska ulica I
Praćanska ulica II
Slimska ulica
Ulica Ljerke Šram
Usorska ulica
Usorska ulica I
Usorska ulica II
Usorska ulica III
Ulica  Blaža Lorkovića
Ulica Dragice Hotko
Ulica Ivana Metelka
Ulica Mate Ujevića
Ulica Vinka Jeđuta
Ulica Zinke Kunc
Ulica Zvonimira Rogoza
Slavica Šimić, bacc. med. techn., Ljerke Šram 2
Križna cesta
Lastovska ulica 2-42
Novska ulica
Starotrnjanska ulica
Trnjanska Savica 8,10
Trnjanski nasip
Držićeva 108
Trnjanski nasip I
Trnjanski nasip II
Trnjanski nasip III
Trnjanski nasip IV
Trnjanski nasip V
Ulica Albe Vidakovića
Ulica Ive Hergešića
Ulica Josipa Andreisa
Ulica Josipa Andrića
Ulica Stjepana Mihalića
Ulica Vladimira Ruždjaka
Anita Struški, mag. med. techn., Vrbanićeva 6
Bartola Kašića
Bijankiniijeva
Barčićeva
Derenčinova
Fra Filipa Grabovca
Fabkovićeva
Kneza Ljudevita Posavskog
Lepušićeva
Martićeva 30-72
51-73
Stančićeva
Širolina
Tuškanova
Crvenog križa
 Vlaška  74-126
Dorotea Horvat, bacc. med. techn., Vrbanićeva 6
Banjavčićeva
Bogišićeva
Branimirova 71 – 79E
Fišerova
Makančeva
Neznane Junakinje
Nodilova
Šubićeva
Vrbanićeva
Trg Petra Krešimira IV 1-5
Zavrtnica 1-21
Zvonimirova 18-66
11-77
Mia Pašukan, bacc. med. techn.,  Šestinska cesta 1
MLINOVI
PIROVEC GORNJI
PIROVEC
SJEVERNJAK
ULICA TREŠNJINA CVIJETA
ŠAFRANIČŠĆE
GREBENŠČICA
ĆIĆARIJSKA
PODREBERNICA
JAHORINSKA
SVETOJANSKA
BJELOLASIČKA
KALNIČKI PUT
VODENICA
RUDINA
MACELJSKI PUT
MOSORSKE STUBE
SNJEŽNIČKE STUBE
MALOVANSKE STUBE
BIOKOVSKE STUBE
GRAŠČICA 1-2
PETROVOGORSKA
ZRINSKOGORSKA
LOVĆENSKA
TROGLAVSKE STUBE
KALABAREVO VRELO
MLINSKA
RAZGLED
DURMITORSKA
BITORAJSKA
ŠTIROVNIČKA
ALANSKE STUBE
Mateja Matić, bacc. med. techn. Šestinska cesta 1
ŠESTINSKI VIJENAC
ŠESTINSKI PRILAZ
ZAVIŽANSKA
GRAMAČA
VINCE
DEDIĆI
ŠESTINSKA CESTA
ŠESTINSKI TRG
HIMPER
PRILAZ KRALJIČINOM ZDENCU
ŠESTINSKI KRALJEVEC
BENKOV PUT
CESAROV GAJ
TRSIŠĆE
ŠUŠNJEVEC 1-57, 2-48
IVE SERDARA
SUDIŠĆAK
KULIMERSKA
ŠESTINSKI VRH
BOLTEKI
KELKOVIĆI
HERICI
BJELEVINA
KOSINCI
POTOČANI
GORJANI
SOMUNI
KECERINI GORNJI
KECERINI DONJI
OPUHAČI
Ivana Matanović, bacc. med. techn., Av. Većeslava Holjevca 22
Sortina
Brajkovićev prilaz
Resselova
Avenija Većeslava Holjevca 12 -18
Ulica Siget 1-11
Froudeova
Prilaz Ivana Visine
Aleja Pomoraca
Trg Senjskih uskoka
Verica Čižmek, bacc. med. techn., Av. Većeslava Holjevca 22
Ul. Viktora Kovačića
Pičmanova ulica
Ostrogovićeva ulica
Ulica Ede Šena
Milovana Kovačevića
Turinina ulica
Zemljakova ulica
Potočnjakova ulica
Huga Ehrlicha     
Astrid Maljković Pleše,bacc.med.techn., Av. V. Holjevca 22
Ulica Siget 12-22
Radmanovečka
Av. V. Holjevca 22 36-38  Podbrežje
Marija Škorić, bacc. med. techn., V.Varičaka 1
VLADIMIRA VARIĆAKA 1-24
STJEPANA GRADIĆA 1-19
MIJE ŠILOBODA BOLŠIĆA 2-24
NEŽIĆEVA 1-11
KARELA ZAHRADNIKA 1-25
AV. VEČESLAVA HOLJEVCA 27
OREŠKOVIĆEVA
NIKOLE ANDRIĆA
PAVLEKA MIŠKINE 2-60
AV. Večeslava Holjevca 58  i  60
Admira Redžepagić, univ. mag. med. techn., Runjaninova 4
Trg Nikole Šubića Zrinskog
Strossmayerov trg
Ilica 41-57
40-68
Gundulićeva 21-29
20-28
Gajeva 2-32
Dalmatinska
Varšavska
Preradovićeva
Masarykova
Berislavićeva
Baruna Trenka
Hebrangova
Katančićeva
Teslina
A.Kovačića
Trg Republike Hrvatske
Praška
Prolaz sestre Baković
Obrtnički prolaz
KLAIĆEVA ULICA  6-14
JUKIĆEVA ULICA
PIEROTIJEVA
VODNIKOVA ULICA
VUKOTINOVIĆEVA
JURJA ŽERJAVIĆA
IVANA GUNDULIĆA 33-45
34-40
SAVSKA CESTA 1-23a
6-16
MIHANOVIĆEVA ULICA
JURJA HAULIKA
MEDULIĆEVA
ĐURE DEŽELIĆA 2-36
3-37
SVAČIĆEV TRG
STARČEVIĆEV TRG
GAJEVA ULICA 45-59
34-40
MARULIĆEV TRG
KRŠNJAVOGA
PERKOVČEVA
TOMISLAVOV TRG
MAŽURANIĆEV TRG
EUGENA KUMIČIĆA
KAČIĆEVA ULICA
RUNJANINOVA ULICA
CRNATKOVA ULICA
Lucija Petrik, bacc. med. techn., Odranska 10
Cvjetna cesta
Cvjetno naselje I
Cvjetno naselje II
Cvjetno naselje III
Cvjetna cesta IV
Lomnička ul.
Miramarska cesta 130-132
Prudi
Prudi II
Prudi III
Prudi IV
Odranska ul.
Prisavlje
Rugvička ul.
Savska cesta 103-167
Stupnička ul.
Trnjanska struga
Trnjanska struga I
Trnjanska struga II
Trnjanska struga V
Trnjanska struga VI
Ul.Josipa Morahnića
Trnjanske ledine II
Trnjanske ledine iii
Trnjanske ledine IV
Trnjanske ledine V
Trnjanske ledine VI
Aleja Vlade Antolića
Veslačka ul.
Valentino Lučić, bacc. med. techn., Buzinska cesta 20
Naselje Buzin Avenija Većeslava Holjevca (55 -64; ulica prolazi naseljima Zagreb, Buzin, Odra i Veliko Polje –ulica koja vodi prema V. Gorici), Babići, Baneki, Bani (17-83 i 20-110; ulica prolazi naseljima Buzin i Zagreb), Bani I. Odvojak, Bani II. Odvojak, Bujini, Buzinska cesta, Buzinski krči (bez kbr.), Buzinski prilaz, Cebini, Grdenići, Julinska cesta (bez kbr.), Krčmarići, Odranski prilaz (1-13 i 20-20/1; ulica prolazi naseljima Odra i Buzin), Ulica Ivice Šnjarića (bez kbr.), Ulica Mladosti, Ulica Mladosti I. Odvojak, Ulica Mladosti II. Odvojak, Ulica Mladosti III. Odvojak, Ulica Thomasa Jeffersona (2; ulica prolazi naseljima Buzin i Odra), Velika cesta (3-41; ulica prolazi naseljima Buzin, Hrašće Turopoljsko, Mala Mlaka i Odra) i Vlahovci.
Naselje Veliko Polje Avenija Većeslava Holjevca (dio – bez kbr.), Betinska ulica, Bibinjska ulica, Biševska ulica, Bračka ulica, Cavtatska ulica, Cetinska ulica, Divuljska ulica, Dračevička ulica, Galijska ulica, Goranska ulica, Gradačka ulica, Imotska ulica, Kaštelanska ulica, Maslenička ulica, Nadinska ulica, Novaljska ulica, Obrovačka ulica, Poljudska ulica, Prilaz zagrebačkoj cesti, Prokljanska ulica, Sabunička ulica, Solinska ulica, Tkonska ulica, Tribunjska ulica, Uskopska ulica, Velikopoljska ulica, Viška ulica (bez kbr.) i Žeževička ulica.
Marija Šušak, bacc. med. techn., Martićeva 63a
Horvatovac
Jurkovićeva ulica
Kamaufova ulica
Lobmayerove stube
Voćarska cesta 2-92
1-71
Voćarsko naselje
Wickerhauserova ulica
Ulica Aleksandra Ignacija Mikulića
Ulica Stjepana Babonića
Petrova ulica 1-27
2-48A
Ulica Antuna Heinza
Ulica Biskupa Galjufa
Ulica Jakova Gotovca
Vlaška ulica 87-133
Zelenjak
Trg Petra Petretića
Stube Mie Slavenske
Stube Toše Dabca
Čačkovićeva ulica
Posilovićeva ulica
Maja Kukor, dipl. med. techn., Nova ves 36
Jurjevska Od 29 do kraja
Ksaver
Cmrok
Medvedgradska ulica
Gornje prekrižje
Nova ves
Kaptol
Pod zidom
Belostenčeva
Vrančićeva ulica
Ulica Ive Mallina
Mlinarska
Mala ulica
Kožarske stube
Znikina
Bakačeva ulica
Degenova
Zvonarnička
Becičeve stube
Ljubićeve stube
Sinkovićeva
Zavojna
Mikloušićeva
Lepa ves
Šumski prečac
Vilena Maglica Šoša, dipl. med. techn., Dolac 2
Palmotićeva
Matice Hrvatska
Vlaška 1-47
1-42
Bogovićeva
Cesarćeva
Kurelćeva
Margaretska
Jurišićeva
Preradovićev trg
Đorđićeva
Preobraženska
Boškovićeva
Trg bana Jelačića
Mrazovićeva
Ilica 2-38
1-39
Pavla Hatza
Frankopanska
Šenoina
GUNDULIĆEVA 2 – 18
1 – 15
BRANIMIROVA 1-25
PETRIĆEVA
PETRINJSKA
AMRUŠEVA
Jasmina Nemec, bacc. med. techn., Zlatareva Zlata 65a, Botinec
Botinečka ulica
Botinečke dužice
Botinečki kuti
Brezovička cesta 21E, 21G-21J, 21M-51
Diogeneševa ulica
Jurine
Lesičine
Ulica Bašćanske ploče
Ulica Cesarićeva Slapa
Ulica Demetrove Teute
Ulica dr. Luje Naletilića 86-120
25-65/1
Ulica Dunda Maroja
Ulica Đuke Begovića
Ulica Đurđice Agićeve
Ulica Filipa Latinovicza
Ulica Gundulićeve Dubravke
Ulica Gupčeve lipe
Ulica Ivice Kičmanovića
Ulica Kolarove Breze
Ulica kontese Nere
Ulica Kozarčeve Tene
Ulica Marulićeve Judite
Ulica Modre rijeke
Ulica Pavla Šegote
Ulica Pere Kvržice
Ulica Petrice Kerempuha
Ulica Reljkovićeva Satira
Ulica Šegrta Hlapića
Ulica Šenoine Branke
Ulica Velog Jože
Ulica Zlatarova zlata
Ulica Zoranićevih planina
Irena Borovnjak, bacc. med. techn., Hercegovačka 109
PANTOVČAK
BUCONJIĆEVA
BULATOVA
MAGDIĆEVE STUBE
HERCEGOVAČKA
KRŠINIĆEVA
DEMERCOVA
VALE VOUKA
JADRANSKA
BUČAROVA
BOSANSKA
MANDEKIĆEVE STUBE
ISTARSKA
PAVLINOVIĆEVA
BUNTIĆEVA
ŠILOBADOV PUT
Elvis David, univ. mag. med. techn., Martićeva 63a
TOMAŠIĆEVA
BULIĆEVA
LOPAŠIĆEVA
SCHLOSSEROVE STUBE
LAGINJINA
PLEMIĆEVA
VOJNOVIĆEVA
DRAŠKOVIĆEVA 2-38
1-15a
RAČKOG
BAUEROVA
BREŠČENSKOG
MARTIĆEVA 2-28
1-49
RATKAJEV PROLAZ
ULICA POPA DUKLJANINA
TRG HRVATSKIH VELIKANA
VONČININA
RUBETIĆEVA
VLAŠKA ULICA 53-85
44-72b
SMIČIKLASOVA ULICA
PATAČIĆKINA
IBLEROV TRG
TRG ŽRTAVA FAŠIZMA OSIM BR. 14 i 15
Marina Sokolović, bacc. med. techn., Meštrovićev trg 16
Meštrovićev trg 9-15, 2 -8
Adamićeva 3-15
Balokovićeva 1-75
Baburičina 2-24
Vučetićev prilaz 1-5
Lojenov prilaz 2-10
Vankina 1-23, 2-22
Trumbićeva
Irena Kopačević, bacc. med. techn., Meštrovićev trg 16
Brodska ulica
Ulica Savezne Republike Njemačke 4 -8
Brune Bušića 1– 27, 4 – 48
Ivana Šibla 4-25
Stonska
Ulica Julia  Knifera
Ulica Ede  Murtića 2 – 8 , 7 i 9
Vojina  Bakića
Ulica Damira Tomljanovića
Ulica Ksenije  Kantoci
Ulica Vjenceslava Richtera
Ulica  Nikole Andrića
Anica Lukač, bacc. med. techn., Kneza Borne 3
Draškovićeva ulica 19-57
40-82
Ulica kralja Držislava 2-14
Ulica kneza Borne
Ulica kneza Branimira 27-69
Ulica kraljice Jelene
Ulica Tome i Petra Erdodya
Zvonimirova 1-9, 2-8
Hrvojeva ulica
Ulica kneza Višeslava
Kružićeva ulica
Trg kralja Petra Krešimira IV. 6-19
Trg žrtava fašizma 14-15
Križanićeva ulica
Švearova ulica
Trpimirova ulica
Trvtkova ulica
Ulica kneza Mutimira
Martina Prelčec, bacc. med. techn., Hercegovačka 109
Britanski Trg
Arnoldova ulica
Radnički dol
ulica Ivana Kukuljevića
Ulica Josipa Kozarca
Kozarčev vijenac
Goljak
Novi Goljak
Goljački ogranak
Zelengaj
Kraljevec
Kraljevec II
Kozarčeve stube
Kraljevečki odvojak
Kraljevečki ogranak
Donje Prekrižje
Mirjana Fišer, bacc. med. techn., Buzinska cesta 20
naselje Hrašče Turopoljsko Bačurini, Cvetkovići, Hrašćanska ulica, Kosi, Krajačići, Križanići (1-33B i 4-30B; ulica prolazi naseljima Hrašće Turopoljsko i Odra), Malopoljska ulica (40; ulica prolazi naseljima Hrašće Turopoljsko i Odra), Nova cesta (3-19 i 2-14; ulica prolazi naseljima Hrašće Turopoljsko i Odra), Novozagrebačka ulica, Odranska ulica (3-27 i 4-14; ulica prolazi naseljima Hrašće Turopoljsko i Odra), Pinturska ulica, Šafranići, Trg Jurja Muliha, Ulica Antuna Arbanasa, Ulica Antuna Arbanasa I. odvojak, Ulica Antuna Kolarića, Ulica braće Korenika, Velika cesta (95-101 i 92-108; ulica prolazi naseljima Buzin, Hrašće Turopoljsko, Mala Mlaka i Odra) i Vrtna ulica
naselje Mala Mlaka Gradska ulica, Igrališna ulica, Iver, Lakunski put, Laskočica (1-33 i 2-60; ulica prolazi naseljima Mala Mlaka i Odra), Malomlačka ulica (37-125/1 i 2-136; ulica prolazi naseljima Mala Mlaka i Odra), Malomlački odvojak i Velika cesta (dio – bez kbr.)
naselje Odra Carica, Đačka ulica, Križanići (41 i 24-40; ulica prolazi naseljima Hrašće Turopoljsko i Odra), Laskočica (33B-59; ulica prolazi naseljima Mala Mlaka i Odra), Malomlačka ulica (3-35; ulica prolazi naseljima Mala Mlaka i Odra), Malopoljska ulica (1-17 i 6; ulica prolazi naseljima Hrašće Turopoljsko i Odra), Mirna ulica (bez kbr.), Nova cesta (27-75 i 48-52; ulica prolazi naseljima Hrašće Turopoljsko i Odra), Nova cesta I. odvojak, Odranska ulica (29-169 i 18-156;   ulica prolazi naseljima Hrašće Turopoljsko i Odra),Odranska zavrtnica, Odranski odvojak, Odranski prilaz (2-18D; ulica prolazi naseljima Odra i Buzin), Odranski vijenac, Ulica Božidara Antonića, Ulica Ivana Lackovića Croate, Ulica Jurja Barabaše, Ulica Petra Šimage, Ulica svetog Izidora i Velika cesta (47-91 i 6-90; ulica prolazi naseljima Buzin, Hrašće Turopoljsko, Mala Mlaka i Odra)
Tatjana Petreković, bacc. med. techn., Lučko 2a ( u zamjeni Katarina Klarić, bacc. med. techn.)
naselje Lučko  Borovik, Bugarova ulica Kbr. 1-19 , Delićeva ulica, Dolenica 1-43A i 2-14, Gaj Kbr.1-99 i 43-46 , Hrastovička ulica, Hrvatskoselska ulica Kbr. 1-3 i 4-42, Ivičeki, Ježdovečka ulica Kbr.1-5H i 2-2T, Lasinjska ulica, Lučki odvojak, Ulica Lučko, Parkanj, Predanić Kbr.13-15 i 4-10, Puškarićeva ulica Kbr. 1-83 i 2-122, Rožmanka, Sijačevo šetalište, Starča 1-13 i 2-14A, Unčanska ulica, Ventilatorska cesta Kbr. 2-12, Vrbice, Vrbice I, Vrbice II, Vrbice III, V. Vrbice
Naselje Horvati Babići, Bencekovići, Bencekovići I.odvojak, Derdići, Derdići I.dvojak, Derdići II.odvojak, Dobrinec, Dubrave, Dugava, Gajic, Golubička, Gorjanci, Hercegi, Herceški odvojak, Herceški put, Horvaćanski trg, Horvati, Horvatski bukovec, Horvatski ogranak, Karasmani, Karlovačka cesta Kbr. 39-119 i 90 – 104, Komari, Komari I.odvojak, Komari II odvojak, Kozijanka, Krči, Mavračići, Mavračićki odvojak, Mokrice, Nadbrežje, Paladinići, Paladinići I.odvojak, Paladinići II.odvojak, Palijaši, Palijaški odvojak, Palijaški ogranak, Pipić breg, Pipići, Pred vrata, Premužićki put, Prevendari, Prevendarski odvojak, Pružna ulica, Reščići, Slemenska cesta, Sučevci,  Širanovići, Širanovići I.odvojak, Širanovići II.odvojak, Šumska cesta, Var.
Lidija Tubikanec, bacc. med. techn., Lučko 2a
Naselje Ježdovac Biškupići, Gaj Kbr.40, Ježdovečka ulica Kbr.7A-141 i 2Z -144, Ježdovečki odvojak, Keseri, Kušnjačići, Mikulini, Prkanj, Racka ulica, Starča Kbr.16, Studeni I, Studeni II, Vojkovićka, Vukasi.
Naselje Hrvatski Leskovac Biljanska ulica, Bugarova ulica Kbr.2-16, Ciglarska ulica, Delićeva ulica, Dolenica Kbr.43B-69, Gajić, Graševačka ulica, Hojnikova ulica, Hrvatskoselska ulica Kbr.3A-3G, Ivančica, Jezeranska ulica, Kalinovo, Krška ulica, Markulinka, Nedeljska ulica, Novi put, Pavlovačka ulica, Pilinka, Poljski put, Potočna ulica, Povrtlarska ulica, Povrtnica, Prečna ulica, Pružna ulica, Puškarićeva ulica 1A-1D, Ulica Mirka Bedeka Kbr. 25-93, Ribarska ulica, Travarski odvojak, Travarsko, Trg Hrvatskih branitelja Domovinskog rata, Tvornička ulica, Ventilatorska Cesta Kbr. 1A-11 i 12A-24, Uska ulica, Zastavnice, Zelena ulica, Zgrabljićeva ulica,
Ljiljana Miholić, bacc. med. techn., Brezovička cesta 102
naselje Brezovica Cijelo naselje i Brezovička cesta  od
88- do kraja
53 -do kraja
naselje Demerje
naselje Desprim
naselje Drežnik Brezovički
naselje Goli Breg
naselje Grančari
naselje Hudi Bitek
naselje Strmec
naselje Zadvorsko
Naselje  Dupci Samo Ulica  dr Luje Naletilića  od

86-122 i od 67-85

naselje Hrvatski Leskovac Leskovački brijeg, Mejna ulica, Tratinska ulica, Mladinska ulica, Molbička ulica, Skradnička ulica, Stajnička ulica, Stara cesta, Ulica Mirka Bedeka, Ulica 15. travnja 1944. godine,
Jasna Maly, bacc. med. techn., Rapska 39 (u zamjeni Ivana Krešo, bacc. med. techn.)
Avenija Marina Držića 31-39
64-86
100-104
Brijunska
Čiovska
Murterska
Olibska
Paška
Pašmanska
Kornatska
Rapska 2-48
Pelješka
Šoltanska
Ugljanska
Zlarinska
Zmajanska
Mateja Jurić, bacc. med. techn., Karamanov prilaz 4
Karamanov prilaz 1,2
Maretićeva ulica 1-18
Kombolova ulica 1-13
Šišićeva ulica 2-10
Hrastin prilaz 1-3
Barčev trg 1-15, 2-6
Marjanovićev prilaz 1-13, 2-6
Karla Metikoša 7,9,11
Anđelka Zeba, bacc. med. techn., Karamanov prilaz 4
Šišićeva ulica 1-13
14-24
Skokov prilaz 1-15
2-10
Ivšićev prilaz 1-13
Katićev prilaz 1-9
Balotin prilaz 1-4
Fancevljev prilaz 1-9, 2-16
Baradin prilaz 1-11
Strohalov prilaz 1-29
Ukrajinska ulica 1-15
Kombolova ulica 15-27
Karla Metikoša 3,5
Sunčana Pejaković, bacc. med. techn., Trnsko 34
HEMANOVA 17 E-P
ANIĆEVA 1-25
TRNSKO 1-49 E
Mirjana Hrestak, bacc. med. techn., Trnsko 34
Hermanov odvojak   I-VI
Hermanova ulica 2-58   svi brojevi
Trokut       I – XV
Remetinečka cesta 71-131
PREKRATOVA
VLADIMIRA ŠPOLJARIĆA
SAVSKI GAJ, PUTEVI  I-XIII
NEHRUOV TRG
NASEROV TRG
ULICA MILE CIPRE
VRGADSKI PUT
IŠKI PUT
IŠČANSKA
SESTRUNJSKI PUT
RIVANJSKI PUT
LEOPOLDA TEPEŠA
PREMUDSKI PUT
Lidija Jureša, dipl. med. techn., Rapska 39
Avenija Marina Držića 1-27
Dubravkin trg
Hvarska ulica
Korčulanska ulica
Lopudska ulica
Mljetska ulica
Radnička cesta
Rapska ulica neparni brojevi
Heinzelova ulica 60-90
Supilova ulica
Šipanska ulica
Trg Luke Botića
Ulica Andrije Čubranovića
Ulica Dinka Ranjine
Ulica Frana Folnegovića
Ulica grada Vukovara 241-271 i 254
Ulica Ivana Bunića Vučićevića
Ulica Meda Pucića
Ulica Pere Budmanija
Ulica Petra Hektorovića
Ulica Petra Sorkočevića
Ulica Petra Zoranića
Ulica Spiridona Brusine
Ulica Šiška Menčetića
Vrtić I
Vrtić II
Zavrtnica
Zaharova 3
Carolina Fadel, bacc. med. techn., Dolac 2
HABDELIĆEVA    
KAMENITA    
RADIĆEVA    
DOLAC    
JURJEVSKA ULICA do 28  
VITEZOVIĆEVA    
SKALINSKA    
ILIRISKI TRG    
KATARININ TRG    
JEZUITSKI TRG    
OPATIČKA    
BASARIČEKOVA    
DEMETROVA    
KOŽARSKA    
MATOŠEVA    
VISOKA    
ĆIRILMETODSKA    
VATROSLAVA LISINSKOG    
STROSSMAYEROVO ŠETALIŠTE    
VRAZOVO ŠETALIŠTE    
VRANICANIJEVA    
KUŠEVIĆEVA    
MLETAČKA    
TOMIĆEVA    
FLEBINGEROVE STUBE    
MLINSKE STUBE    
TKALČIĆEVA    
MESNIČKA    
TRG ZMAJA    
ZAKMARDIJEVE STUBE    
MARKOV TRG    
FREUDENREICHOVA    
TITUŠA BREZOVAČKOG    
MALE STUBE    
PAUNOVAC    
IVANA GORANA KOVAČIĆA    
ROKOVA ULICA    
ROKOV PERIVOJ    
STRELJAČKA    
NAZOROVA    
KRLEŽIN GVOZD    
TUŠKANAC    
JABUKOVAC    
SLAVUJEVAC    
FELBINGEROVE STUBE    
OPATOVINA    
ZAMENHOFFOVA    
DUBRAVKIN PUTULI    
ULICA 29.X.1918.    
DEŽMANOVA ULICA    
Mirjana Šafranec, dipl. med. techn., Dragonožec, Šipkovina 1
naselje Gornji Dragonožec
naselje Donji Dragonožec
naselje Lipnica
naselje Havidić selo
naselje Gornji Trpuci
naselje Donji Trpuci
Brebernica
Starjak
Odranski Obrež
Kupinečki Kraljevac
Ana Husta, bacc. med. techn., Remetinečki gaj 14
Jaruščica 3-23  
Karlovačka cesta 1-203
2-82
 
Kupinečka ulica    
Furjanička ulica    
Rastočka ulica    
Kate Mlinarić    
Mladena Fiolića    
Holjakova ulica    
Sućova ulica    
Ščukančeva ulica    
Vodirova ulica    
Borovčica    
Ograjska ulica    
Goleška ulica    
Pogačićeva ulica    
Imprićeva ulica    
Bačurina ulica    
Kanalska cesta    
Brezovička cesta 2-38  
Pisančev put  
Zdihovska ulica  
Put Loparica  
Jurja Njavre  
Remetinec  
Hasija Novak, bacc. med. techn., Remetinečki gaj 14
Lanište 1-26
Remetinečki Gaj 2-27
Remetinečka cesta 2-122
Dugootočka ulica
Ive Robića
Vice Vukova
Jaruščica 1a-1f
Sanja Roščić, bacc. med. techn., Remetinečki gaj 14 (u zamjeni Katarina Vrbanić, bacc. med. techn.)
Utinjska ulica 5-43
6-52
 
Utinjska ulica odvojak I    
Utinjska ulica odvojak II    
Ulica Antuna Tota    
Malnarova ulica odvojak I – IX    
Posedarska ulica 34-108
33-109
 
Posedarski odvojak I    
Posedarski odvojak II    
Posedarski odvojak III    
Posedarski odvojak IV    
Burićeva ulica    
Burićev odvojak    
Ledinski put    
Ledinski odvojak    
Sinjska ulica    
Sunjska ulica    
Kučar 1,2,3,4    
Otočec    
Kotorvaroška ulica    
Lukoranska ulica    
Odvojak lukoranske ulice    
Turanjska ulica    
Ulica Dr Luje Naletilića    
Sisačka cesta    
Sisačka cesta I odvojak    
Sisačka cesta II odvojak    
Sisačka cesta IV odvojak    
Ulica Remetinečkih žrtava    
Ulica Slavka Čora    
Ulica Stari Dvor    
Turopoljska ulica
Lucmanova ulica
Burićeva
Monika Debeljak, mag. med. techn., Remetinečki gaj 14
Utinjska ulica 1-3
2-4
Perjasička
Svetoklarska ulica
Ulica Franje Malnara
Proveni put                            I- V
Mrkšina ulica
Zelengorska ulica
Horvatova ulica
Posedarska ulica 1-33
2-32
Kralji
Glogovečka ulica
Čavoglavska ulica
Drmićeva
Perjašička
Skip to content