Tražilica

Zdravstvena zaštita predškolske djece (pedijatrija)

Pedijatrija

PEDIJATRIJA je grana medicine koja se bavi djetetom i njegovom obitelji. Dio je integralnog pristupa u cilju unapređenja zdravlja djece, najosjetljivije skupine stanovništva, kod koje se problemi razvoja ljudske zajednice najjače odražavaju u pozitivnom i negativnom smislu.
Djelatnost zdravstvene zaštite djece određena je programom mjera zdravstvene zaštite i to:

 1. MJERE PROMICANJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI
  II. DIJAGNOSTIKA, LIJEČENJE I REHABILITACIJA
  III. OSTALE MJERE

  Navedena zdravstvene aktivnosti provodi trinaest pedijatrijskih timova u ugovorenim pedijatrijskim ambulantama i to u dva vremenska nivoa

  1) u terminu za bolesno dijete
  2) u terminu za zdravo dijete

 

Organizirane su radne subote 08-15 sati na lokacijama:

 1. Laginjinoj 16 za pedijatrijske ambulante u Laginjinoj, Krugama, Runjaninovoj , Nazorova te Šestinama,

    2.Avenija V.Holjevca 22 , Siget, za pedijatrijske  ambulante u Sigetu , Dugavama, Trnskom i Remetincu

Posebno su organizirana dežurstva
  za sve pedijatrijske ambulante

Na lokaciji Av.V.Holjevca 22, Siget 

Subotom od 15-20 sati

Nedjeljom i praznikom 08-20sati

Nazorova 49, 10000 Zagreb

Liječnik: Martina Krmek, dr.med.spec.pedijatar

Medicinska sestra:

Adresa: Nazorova 49, 10000 Zagreb

Telefon: 014821-703
014920-929 

Email: martina.krmek@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: Pon-pet - ujutro

Remetinački gaj 14, 10000 Zagreb

Liječnik: Nina Greiner, dr.med.

Medicinska sestra: Kristina Stanarević, med.sestra

Adresa: Remetinački gaj 14, 10000 Zagreb

Telefon: 016141-333

Email: nina.greiner@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: N-J / P-P

Liječnik: Marinka Marić, dr.med.spec.pedijatar

Medicinska sestra: Marija Dronjić, med.sestra

Adresa: Remetinečki gaj 14, 10000 Zagreb

Telefon: 016141-333

Email: marinka.maric@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: P-J/N-P

Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb

Liječnik: Danijela Filko, dr. med., spec. pedijatar

Medicinska sestra: Vesna Zdelar, med.sestra

Adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb

Telefon: 016598-448

Email: danijela.filko@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: N-J/P-P

Liječnik: Iva Martinac, dr.med.spec.pedijatar

Medicinska sestra:

Adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb

Telefon: 016598-448

Email: iva.martinac@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: P-J / N-P

Laginjina 16, 10000 Zagreb

Liječnik: Marijana Družijanić Madunić, dr.med.spec.pedijatar

Medicinska sestra: Sanela Kljajić, med.sestra

Adresa: Laginjina 16, 10000 Zagreb

Telefon: 014604-143

Email: marijana.madunic-druzijanic@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: N-J/P/P

Liječnik: Ana Balažin Vučetić, dr.med.spec.pedijatar

Medicinska sestra: Stella Podhraški, med.sestra

Adresa: Laginjina 16, 10000 Zagreb

Telefon: 014604-143

Email: ana.balazin-vucetic@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: Parni datumi ujutro - neparni datumi poslijepodne

Liječnik: Tanja Kladnički, dr.med.spec.pedijatar

Medicinska sestra: Nataša Musić, med.sestra

Adresa: Laginjina 16, 10000 Zagreb

Telefon: 014604-141

Email:

Radno vrijeme: P-J/N-P

Kruge 44, 10000 Zagreb

Liječnik: Helena Živić, dr.med.spec.pedijatar

Medicinska sestra: Antunka Čičak, med.sestra

Adresa: Kruge 44, 10000 Zagreb

Telefon: 016062-420

Email:

Radno vrijeme: P-J/N-P