Tražilica

Aktivno i zdravo starenje

Stanovništvo Europe postaje sve starije, no to ne znači nužno i da ljudi žive zdravije, aktivnije i neovisno o pomoći drugih. Broj Europljana starijih od 65 godina udvostručit će se u narednih 50 godina, u istom periodu će se broj starijih od 80 gotovo utrostručiti. Trajanje života će se nastaviti produljivati, a nezdrave godine zauzimaju oko 20% ukupnog životnog vijeka.

Dom zdravlja Zagreb – Centar okupio je partnere i 2016. godine postao dio Europskog inovacijskog partnerstva za aktivno i zdravo starenje (EIP on AHA). EIP on AHA je 2011. godine pokrenula Europska komisija kako bi ubrzala razvoj i širenje inovacija (posebno digitalnih tehnologija) u području zdravog i aktivnog starenja.

Cilj EIP on AHA partnerstva je promovirati aktivno i zdravo starenje i korištenjem inovacija u tom području produljiti prosječno trajanje života za 2 zdrave godine do 2020. Partnerstvom se želi osigurati i tzv. trostruki dobitak za Europu:

  • Omogućiti građanima EU da vode zdrav, aktivan i nezavisan život
  • Unaprijediti učinkovitost i održivost socijalnih i zdravstvenih sustava
  • Poticati i poboljšati tržišta inovativnih proizvoda i usluga koji odgovaraju na izazov starenja na razini EU i globalno, stvarajući nove prilike za razvoj poduzetništva

Partnerstvo čini mreža 74 referentnih mjesta diljem EU koja razvijaju i dijele inovativna rješenja za poboljšanje kvalitete života građana, a njihovo djelovanje podijeljeno je u 6 tematskih akcijskih grupa.

Referentna mjesta

Referentna mjesta su koalicije regija, gradova i pružatelja zdravstvene skrbi koji su uspjeli dokazati pozitivan učinak svojih dobrih praksi na zdravlje starijih građana i na djelotvornost sustava. Radi učinkovitijeg razvoja i provedbe rješenja za zdravije življenje referentna mjesta su ustrojena po načelu četverostruke uzvojnice na način da ih čine: vlada/zdravstvene ustanove, akademske ustanove, IT poduzeća i nevladine organizacije/udruge. Referentna mjesta daju primjere kvalitetnih rješenja za aktivno i zdravo starenje zasnovanih na inovacijama. Putem Repozitorija dobrih praksi mogu se prikazati vlastita ili preuzeti tuđa inovacijska rješenja u sklopu Twinning aktivnosti.

Akcijske grupe

Akcijska grupa je skup partnera koji su se posvetili rješavanju specifičnih problema vezanih za starenje. To čine na način da dijele svoja znanja i iskustva s partnerima, čime se povećava vrijednost tih spoznaja i identificiraju problemi koje treba rješavati na razini EU. U sklopu EIP on AHA partnerstva djeluje 6 akcijskih grupa:

A1: Pridržavanje propisanih terapija

A2: Briga o vlastitom zdravlju – prevencija padova

A3: Održavanje funkcionalne sposobnosti

B3: Integrirana njega kroničnih bolesnika

C2: ICT rješenja za neovisno stanovanje i življenje

D4: Životni prostori i gradovi prilagođeni starijoj dobi

Referentno mjesto Grad Zagreb

Dom zdravlja Zagreb – Centar okupio je partnere i kandidirao Grad Zagreb na natječaj za EIP on AHA referentna mjesta 2016. godine, temeljem EU projekta Carewell koji se provodi u Domu zdravlja i ostalih dobrih praksi koje se već provode u Zagrebu, a od interesa su za EIP on AHA partnerstvo. Grad Zagreb je stekao status EIP on AHA referentnog mjesta s jednom zvjezdicom.

Referentno mjesto Grad Zagreb ustrojeno je također po načelu četverostruke uzvojnice, čine ga početni partneri: Dom zdravlja Zagreb – Centar, Gradski ured za zdravstvo Grada Zagreba, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”, Referentni centar Ministarstva zdravlja za zaštitu zdravlja starijih osoba, medicinski fakulteti sveučilišta u Zagrebu i Rijeci, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ericsson Nikola Tesla d.d., MCS Grupa d.o.o., a suradnja se širi i na druge partnere iz komplementarnih područja (arhitektura, farmakoekonomika i kvaliteta u zdravstvu). Novo članstvo u EIP on AHA partnerstvu Referentnom mjestu Grad Zagreb omogućuje pristup informacijama i znanjima o uspješnim inovacijama koje se provode u svakoj pojedinoj od 74 referentne regije diljem EU putem Mreže za suradnju referentnih mjesta (engl. Reference Site Collaborative Network – RSCN). Zagrebu je omogućeno sudjelovanje u projektima tzv. „Twinninga dobrih praksi” s ciljem što bržeg početka transfera znanja, iskustva i inovacija među EU regijama, u svrhu poticanja daljnjeg razvoja gospodarstva i stvaranja nove ekonomske vrijednosti.

Do sada je Dom zdravlja Zagreb – Centar sudjelovao u dvije twinning aktivnosti sa Španjolskim pokrajinama Andaluzijom i Galicijom što je rezultrialo pokretanjem pilot projekta Zdravlje.net PRO, razvojem elektroničkog „Dnevnika zdravlja“ dostpnog pacijentima Doma zdravlja te sustavom elektroničkog obaviještavanja pacijenata, „Poruke pacijentima“. Dom zdravlja aktivno sudjeluje i u radu akcijskih grupa: A1, A2, B3 i D4.

Skip to content