Tražilica

Specijalističko usavršavanje liječnika Doma zdravlja Zagreb – Centar 2023

Dom zdravlja Zagreb – Centar nositelj je projekta pod nazivom “Specijalističko usavršavanje liječnika Doma zdravlja Zagreb – Centar”, kodni broj NPOO.C5.1.R3-I1.01.0003.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Doma zdravlja Zagreb – Centar je potpisan dana 12. srpnja 2023. godine.

Projektom se financira specijalističko usavršavanje za 39 doktora medicine na razini primarne zdravstvene zaštite (21 iz obiteljske medicine, 7 iz pedijatrije, po 3 iz ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta i kliničke radiologije te po 1 iz fizikalne medicine i rehabilitacije te oftalmologije i optometrije).

U okviru projekta osigurana su 100% bespovratna sredstva u iznosu od 4.929.325,05 €.

Projekt se provodi u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., cilj 5.1. Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava: Reforma 3. Uvođenje sustava strateškog upravljanja ljudskim resursima u zdravstvu, ograničenog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1. R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija, NPOO.C5.1.R3-I1.01.

Svrha (specifični cilj) ovog projekta je, kroz specijalističko usavršavanje 39 doktora medicine, osigurati bolju popunjenost mreže zdravstvene službe na primarnoj razini i nadomjestiti određeni broj liječnika specijalista na području Doma zdravlja Zagreb – Centar koji u sljedećih 5 godina odlaze u mirovinu.

Ciljna skupina projekta su doktori medicine bez specijalizacije, koji će provođenjem aktivnosti specijalističkog usavršavanja završiti specijalizaciju. Krajnji korisnici projekta su svi građani na području Doma zdravlja Zagreb – Centar kojima su potrebne zdravstvene usluge na primarnoj razini. Ostvarenjem rezultata i specifičnog cilja projekta doprinijet će se osiguranju otpornosti zdravstvenog sustava na promjene okruženja te bolju pristupačnost i učinkovitost u odnosu na izazove s kojima se zdravstveni sustav svakodnevno suočava, kao i osigurati povećanu kvalitetu zdravstvenih usluga za krajnje korisnike.

Predviđeno razdoblje trajanja projekta je 66 mjeseci (od 3. 11. 2022. do 3. 5. 2028.), a aktivnosti projekta obuhvaćaju kompletno specijalističko usavršavanje specijalizanata prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine.

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su Doma zdravlja Zagreb – Centar i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

Skip to content