Tražilica

Farmakoterapijsko savjetovalište

Farmakoterapijsko savjetovalište

Bez uputnice

Usluge savjetovališta su besplatne, nije potrebna uputnica.


Kontakt
Lokacija Runjaninova
Runjaninova 4, 1. kat, lijevo

  Pon – pet: 07:00 – 15:00

  099 5838 382

  fts@dzz-centar.hr

NARUČITE SE OVDJE

Lokacija Siget
  Av. Većeslava Holjevca 22, 1. kat, Dijabetološki centar

  Pon – pet: 07:00 – 15:00

  091 4897 038

  fts@dzz-centar.hr

NARUČITE SE OVDJE

O savjetovalištu

Farmakoterapijsko savjetovalište predstavlja novi model pružanja cjelovite skrbi unutar kojeg ambulantni ljekarnici u suradnji s liječnicima obiteljske medicine Doma zdravlja Zagreb – Centar pružaju ljekarničku djelatnost upravljanja farmakoterapijom.

Suradnja ambulantnog ljekarnika i liječnika obiteljske medicine dovodi do postizanja boljih definiranih terapijskih ciljeva, pri čemu se pacijenti aktivno uključuju u svoje liječenje te započinju redovitije i preciznije koristiti svoju terapiju. Svrha Savjetovališta je pružiti cjelovitu, integriranu skrb usmjerenu na pacijenta omogućujući pritom dostupnost bolje zdravstvene zaštite, poboljšano zdravlje pacijenata te smanjenje i kontrolu troškova.

ZAJEDNIČKI CILJ: Optimizacija terapije i poboljšana skrb za pacijenta

Savjetovalište je namijenjeno:

 • osobama koje koriste 4 ili više lijekova (lijekovi na recept, bezreceptni lijekovi, biljni lijekovi, dodaci prehrani itd.)
 • osobama koje imaju problema s uzimanjem lijekova
 • osobama koje imaju pitanja vezano uz lijekove koje koriste
 • osobama koje pate od nuspojava lijekova
 • osobama koje koriste lijekove koje zahtijevaju pomno praćenje

Aktivnosti Savjetovališta

 • Prikupljanje podataka o terapiji koju pacijent uzima i cjelokupnoj anamnezi
 • Identifikacija terapijskih problema (npr. identifikacija interakcija, identifikacija i prijava nuspojava)
 • Komunikacija i dogovor s liječnikom obiteljske medicine
 • Izrada individualiziranog plana skrbi
 • Procjena i praćenje ishoda liječenja u suradnji s liječnikom obiteljske medicine

Prije prvog savjetovanja potrebno je obavijestiti svojeg liječnika obiteljske medicine te se u dogovoru s njime naručiti za prvi termin telefonski ili putem e-maila. Na prvo savjetovanje potrebno je donijeti:

 1. medikacijsku povijest (stalna terapija pacijenta)
 2. zadnje laboratorijske nalaze
 3. povijest bolesti.

PREUZMITE LETAK
Skip to content