Tražilica

Savjetovalište za poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta

Kontakt
  Dom zdravlja Zagreb – Centar, Av. Većeslava Holjevca 22, Siget

Dom zdravlja Zagreb – Centar, Runjaninova 4/I

Savjetovalište radi utorkom, srijedom i četvrtkom od 14:00-17:30 h prema prethodnoj najavi i dogovoru na mail:

savjetovaliste.dijete@dzz-centar.hr

Preko Google obrasca se možete prijaviti u trudnoći:

O savjetovalištu
Savjetovalište za poticanje rasta i razvoja djeteta Grada Zagreba namijenjeno je svim trudnicama, majkama, očevima, djeci i njihovim obiteljima.
Svrha Savjetovališta je promovirati zdrave navike u trudnoći, pripremu za porod, dojenje, ispravno postupanje sa djetetom, poticati ranu komunikaciju i stimulaciju djeteta sa ciljem pravilnog rasta i razvoja.
Edukacije i savjetovanja pružaju patronažne sestre sa dugogodišnjim iskustvom, za dojenje – međunarodno certificirana savjetnica za dojenje IBCLC, za pravilno postupanje – patronažne sestre sa certifikatom savjetnica o pravilnom postupanju zdravog djeteta (baby handling), savjetnica za pravilno nošenje (baby wearing).

Sve usluge u sklopu Savjetovališta su besplatne.

Savjetovalište je namijenjeno:

 • trudnicama, rodiljama, dojiljama
 • majkama i očevima
 • djeci
 • članovima obitelji

Rad savjetovališta obuhvaća:

 • Praktične radionice o dojenju za trudnice i partnere,
 • Podrška i savjetovanje o laktaciji i dojenju informacijama utemeljenim na dokazima,
 • Individualno savjetovanje dojilja i članova obitelji u slučaju poteškoća s dojenjem,
 • Edukacija roditelja o prirodnom načinu prehrane i poticanju optimalnog razvoja djeteta,
 • Edukacija roditelja o motoričkom, senzornom, emocionalnom, kognitivnom te komunikacijskom aspektu razvoja djeteta u svakodnevnim aktivnostima koje se s dojenčetom provode više puta dnevno (prematanje pelene, presvlačenje odjeće, podizanje i spuštanje, nošenje djeteta),
 • Demonstracija postupaka pravilnog postupanja sa djetetom (baby handling),
 • Grupni rad sa individualnim pristupom
 • Individualna edukacija pravilnog nošenja djeteta (baby wearing)
PREUZMITE LETAK
Skip to content