Tražilica

Savjetovalište za prehranu

zdrava hrana

Bez uputnice

Usluge savjetovališta su besplatne, nije potrebna uputnica.

Kontakt
Lokacija Martićeva
Dom zdravlja Zagreb-Centar, Martićeva 63a, 4. kat, Centar za sistematske preglede

parni dani prije podne, neparni dani poslije podne ( N – P / P – J )

01 4604 183

  szp@dzz-centar.hr

NARUČITE SE OVDJE

Lokacija Siget
Dom zdravlja Zagreb-Centar,  Av. Većeslava Holjevca 22, 1. kat, Dijabetološki centar

neparni dani prije podne, parni dani poslije podne  ( N – J / P – P )

  01 6598 480

  szp@dzz-centar.hr

NARUČITE SE OVDJE

O savjetovalištu

Savjetovalište za prehranu je namijenjeno svim osobama bez obzira na dob, spol i dijagnozu. Usluge savjetovališta su za korisnike potpuno besplatne, financiraju ih Grad Zagreb i Dom zdravlja Zagreb – Centar. Svrha savjetovališta je promovirati uravnoteženu prehranu i educirati korisnike o tome kako prilagoditi prehranu svojim vlastitim potrebama s obzirom na zdravstveno stanje. U savjetovalište zainteresirani mogu doći samoinicijativno ili prema preporuci liječnika i patronažnih sestara, nije potrebna uputnica.

Savjetovalište je namijenjeno:

 • osobama čije zdravstveno stanje zahtijeva promjenu prehrane,
 • osobama koje nemaju zdravstvenih problema, ali žele promijeniti način prehrane,
 • pothranjenim osobama,
 • osobama s prekomjernom tjelesnom masom,
 • osobama s poremećajem prehrane,
 • osjetljivim skupinama: djeca, adolescenti, trudnice,
 • osobama starije životne dobi.

Rad savjetovališta obuhvaća:

 • uzimanje anamneze svakoga posjetitelja Savjetovališta bez obzira na zdravstveno stanje,
 • određivanje statusa uhranjenosti i sastava tijela,
 • individualno savjetovanje o prehrani,
 • upoznavanje pacijenta s načinom i primjenom uravnotežene prehrane te obrade, namirnica koje svakodnevno koristi,
 • predavanja i radionice vezane za uravnoteženu prehranu i prehranu kod određenih bolesti.

Zaposleni

Tamara Ciko, magistra nutricionizma

Jelena Margetić Bošković, magistra nutricionizma

Tea Tošić, administrator

Skip to content