Tražilica

Interna medicina

Interna medicina

Djelatnost službe interne medicine sastoji se od tri internističke ambulante. U internističkim abulantama se obavljaju internistički pregledi, daju preoperativna mišljenja specijaliste interniste i dijagnostička obrada:

EKG, holter krvnog tlaka, holter srca, test opterećenja (ergometrija) na biciklu odn.pokretnoj traci.

U kardiološkoj ambulanti obavljaju se kardiološki pregledi i ekspertize i neinvazivna kardiološka dijagnostička obrada:
EKG, holter krvnog tlaka, holter srca, test opterećenja (ergometrija) na pokretnoj traci, ehokardiografija s kolor doplerom srca.

Interna medicina

Grgura Ninskog 3, 10000 Zagreb

Liječnik: Kristina Blaslov, dr.med. spec.endokrinologije i dijabetologije

Medicinska sestra: Maja Ćužić, bacc.med.techn.

Adresa: Grgura Ninskog 3, 10000 Zagreb

Telefon: 01 3783 289

Email: kristina.blaslov@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: neparni datumi prijepodne
parni datumi poslijepodne

Liječnik: Natalija Buj, dr.med., spec.interne medicine

Medicinska sestra: Dubravka Krizmanić, med.sestra

Adresa: Grgura Ninskog 3, 10000 Zagreb

Telefon: 01 3782 839

Email:

Radno vrijeme: neparni datumi poslijepodne
parni datumi prijepodne

Laginjina 16, 10000 Zagreb

Liječnik: Zrinka Alfirević, dr.med.spec.internist

Medicinska sestra: Maja Cvetković, bacc.med.techn.

Adresa: Laginjina 16, 10000 Zagreb

Telefon: 01 4604 148

Email:

Radno vrijeme: ponedjeljak,srijeda,petak - ujutro
utorak, četvrtak - popodne

EKG kabinet

Laginjina 16, 10000 Zagreb

Liječnik:

Medicinska sestra: Ana Matanović, med.sestra

Adresa: Laginjina 16, 10000 Zagreb

Telefon: N/A

Email:

Radno vrijeme: Pon-pet 09-13h
EKG se snima bez narudžbi

Skip to content