Tražilica

Interna medicina

Interna medicina

Djelatnost službe interne medicine sastoji se od tri internističke ambulante. U internističkim abulantama se obavljaju internistički pregledi, daju preoperativna mišljenja specijaliste interniste i dijagnostička obrada:

EKG, holter krvnog tlaka, holter srca, test opterećenja (ergometrija) na biciklu odn.pokretnoj traci.

U kardiološkoj ambulanti obavljaju se kardiološki pregledi i ekspertize i neinvazivna kardiološka dijagnostička obrada:
EKG, holter krvnog tlaka, holter srca, test opterećenja (ergometrija) na pokretnoj traci, ehokardiografija s kolor doplerom srca.

Interna medicina

Grgura Ninskog 3, 10000 Zagreb

Liječnik: Lidija Gajski, dr.med., spec.interne medicine

Medicinska sestra: Bojan Pavlović, bacc.med.techn , Gordana Dlaka, med.sestra

Adresa: Grgura Ninskog 3, 10000 Zagreb

Telefon: 01 3783 209

Email:

Radno vrijeme: neparni datumi 7 - 15h
parni datumi 13 - 21h

Liječnik: Natalija Buj, dr.med., spec.interne medicine

Medicinska sestra: Jelena Mikulić, bacc.med.techn , Dubravka Krizmanić, med.sestra

Adresa: Grgura Ninskog 3, 10000 Zagreb

Telefon: 01 3782 839

Email:

Radno vrijeme: neparni datumi 13-21h
parni datumi 7-15h

Laginjina 16, 10000 Zagreb

Liječnik: Zrinka Alfirević, dr.med.spec.internist

Medicinska sestra: Maja Cvetković, med.sestra

Adresa: Laginjina 16, 10000 Zagreb

Telefon: 01 4604 148

Email:

Radno vrijeme: ponedjeljak,srijeda,petak - ujutro
utorak, četvrtak - popodne

EKG kabineti

Runjaninova 4, 10000 Zagreb

Liječnik:

Medicinska sestra:

Adresa: Runjaninova 4, 10000 Zagreb

Telefon: 014897-627

Email:

Radno vrijeme: Pon-pet 09-13h

Grgura Ninskoga 3, 10000 Zagreb

Liječnik:

Medicinska sestra:

Adresa: Grgura Ninskoga 3, 10000 Zagreb

Telefon: 014534-069

Email:

Radno vrijeme: