Tražilica

Interna medicina

Interna medicina

Djelatnost službe interne medicine sastoji se od tri internističke ambulante. U internističkim abulantama se obavljaju internistički pregledi, daju preoperativna mišljenja specijaliste interniste i dijagnostička obrada:

EKG, holter krvnog tlaka, holter srca, test opterećenja (ergometrija) na biciklu odn.pokretnoj traci.

U kardiološkoj ambulanti obavljaju se kardiološki pregledi i ekspertize i neinvazivna kardiološka dijagnostička obrada:
EKG, holter krvnog tlaka, holter srca, test opterećenja (ergometrija) na pokretnoj traci, ehokardiografija s kolor doplerom srca.

Interna medicina

Laginjina 16, 10000 Zagreb

Liječnik: Zrinka Alfirević, dr.med. specijalist internist

Medicinska sestra/tehničar: Maja Cvetković, bacc.med.techn.

Adresa: Laginjina 16, 10000 Zagreb

Telefon: 01 4604 – 148

Email:

Radno vrijeme: PON, SRI, PET - ujutro

UTO, ČET - popodne

Napomena:

U ambulanti vršimo sljedeće djelatnosti:
– Pregled specijaliste interniste
– Preoperativni  pregled i mišljenje
– EKG – 12 kanalni s očitanjem
– Holter  EKG (kontinuirano  24 h
snimanje  rada srca)
– Holter tlaka – (kontinuirano 24 h snimanje 
krvnog tlaka)
– Ergometrija na pokretnoj traci (test
opterećenja)

Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb

Liječnik: Kristina Blaslov, dr.med. spec.endokrinologije i dijabetologije

Medicinska sestra/tehničar: Maja Ćužić, bacc.med.techn.

Adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb

Telefon: 01 6598 – 400

01 6598 – 402

Email: kristina.blaslov@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: N – J / P – P

Napomena:

U ambulanti vršimo sljedeće djelatnosti:
– Liječenje šećerne bolesti - pregled dijabetologa uz skrining za perifernu vaskularnu bolest, procjena komplikacija bolesti uz postavljanje individualnog cilja liječenja uz odabir/promjenu dosadašnjeg farmakološkog režima liječenja
– Liječenje debljine - pregled endokrinologa/dijabetologa i biometrijska analiza sastava tijela te procjenom kardiovaskularnog statusa organizma sa ciljem započinjanja multidiciplinarnog pristupa redukciji tjelesne mase uz individualiziran pristup planu prehrane i potrebna farmakološka rješenja
– Liječenje bolesti štitnjače i doštitnih žlijezda
– Prevencija i liječenje osteoporoze, metabolizma kalcija
– Bolesti nadbubrežne žlijezde, arterijska hipertenzija
– Bolesti spolnih žlijezda, pregledi u okviru bračne neplodnosti, poremećaja menstrualnog ciklusa
– EKG
– 24 satni holter tlaka
– Predoperativni pregledi

Kruge 44, 10000 Zagreb

Liječnik: Natalija Buj, dr.med. specijalist internist

Medicinska sestra/tehničar: Dubravka Krizmanić, med.sestra

Adresa: Kruge 44, 10000 Zagreb

Telefon: 01 6062 – 404

Email:

Radno vrijeme: N – P / P – J

Napomena:

U ambulanti vršimo sljedeće djelatnosti:
– Pregled specijaliste interniste
– Preoperativni  pregled i mišljenje
– EKG –12 kanalni s očitanjem
– Holter  EKG (kontinuirano  24 h snimanje  rada srca)
– Holter tlaka – (kontinuirano 24 h snimanje  krvnog tlaka)
– Cikloergometrija (test opterečenja na biciklu)
– liječenja i skrb bolesnika s dijabetesom

EKG kabinet

Kruge 44/I, 10000 Zagreb

Liječnik:

Medicinska sestra/tehničar: Tea Hajnić, bacc.med.techn

Adresa: Kruge 44/I, 10000 Zagreb

Telefon: 01 6062 – 432

Email:

Radno vrijeme: N – P (od 14:00 – 18:00 h) / P – J (od 08:00 –12:00 h) bez naručivanja.

Napomena:

– Ne vršimo snimanje mlađima od 18 godina (maloljetnih
osoba).

Skip to content