Tražilica

Citološki laboratorij

Služba citološke dijagnostike

Dom zdravlja Zagreb – Centar ima vrlo razvijenu Službu citološke dijagnostike na lokaciji   Avenija Većeslava Holjevca 22 – Siget i ima  tri citološka tima

U Službi citološke dijagnostike Dom zdravlja Zagreb – Centar obavljaju se specijalističke pretrage na zahtjeve specijalista kliničara,  ginekologa i liječnika obiteljske medicine.

Najveći dio pretraga čini ginekološka citologija – Papa testovi. Papa testove  obrađujemo za 25 ginekoloških timova na  području Zagrebačke županije, dijelove Primorsko-goranske i Sisačko-moslavačke županije. Citološki laboratorij je zadržao visoki standard i na PAPA nalaze ne čeka dugo, što je važno ukoliko želimo provoditi mjere preventivne politike i ranog skrininga bolesnica.

Pretrage koje još obavljamo su:

  • citološka pretraga sedimenta urina

PRIJEM PACIJENATA:

Ponedjeljak, utorak i srijeda od 8 – 9 sati

  • obrisak sluznice nosa,
  • eksprimat dojke,
  • razmaz periferne krvi,
  • citološka pretraga skarifikata kože
  • sputum

PRIJEM PACIJENATA:

Utorak, srijeda i četvrtak od 9 – 11 sati.

Za citološke urine, zbog nedostatka specijaliste kliničke citologije i prevelike količine posla, ne možemo primati sve pacijente koje dođu,  nego je potrebno naručivanje.

Ordinacija

Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb

Liječnik: Jadranka Sekulić, dr.med.spec.kliničke.citologije

Medicinska sestra:

Adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb

Telefon: 016598-403

Email: jadranka.sekulic@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: pon-pet 07.00 - 15.00 h

Liječnik: Danijela Šegota Mlinar , dr.med.spec.kliničke citologije - voditelj službe citološke dijagnostike

Medicinska sestra:

Adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb

Telefon: 016598-403

Email: danijela.segota-mlinar@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: pon-pet 07.00-15.00h