Tražilica

Citološki laboratorij

Služba citološke dijagnostike
  • Dom zdravlja Zagreb – Centar ima vrlo razvijenu Službu citološke dijagnostike na lokaciji   Avenija Većeslava Holjevca 22 – Siget i ima  tri citološka tima.

  • U Službi citološke dijagnostike Dom zdravlja Zagreb – Centar se obavlja ginekološka citologija – PAPA testovi.

  • PAPA testove  obrađujemo za 25 ginekoloških timova na  području grada Zagreba, Zagrebačke županije i Sisačko-moslavačke županije.

  • Citološki laboratorij je zadržao visoki standard i na PAPA nalaze ne čeka dugo, što je važno ukoliko želimo provoditi mjere preventivne politike i ranog skrininga bolesnica.

Ordinacija

Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb

Liječnik: Sanjica Dolovski, dr.med., spec.kliničke.citologije

Medicinska sestra/tehničar:

Adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb

Telefon: 01 6598 - 403

Email: sanjica.dolovski@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: PON - PETAK od 7:00 do 15:00 sati

Liječnik: Jadranka Sekulić, dr.med.spec.kliničke.citologije

Medicinska sestra/tehničar:

Adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb

Telefon: 01 6598 – 403

Email: jadranka.sekulic@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: PON - PETAK od 7:00 do 15:00 sati

Liječnik: Danijela Šegota Mlinar , dr.med.spec.kliničke citologije - voditelj službe citološke dijagnostike

Medicinska sestra/tehničar:

Adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb

Telefon: 01 6598 – 403

Email: danijela.segota-mlinar@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: PON - PETAK od 7:00 do 15:00 sati

Citotehnolozi :

PETRA BATINICA
MAJA BUDAK
MAJA PIŽETA EREŠ
INES BRALIĆ
VESNA JAGNJIĆ

Priprema:
VLASTA RUSAN
ZDENKA STILINOVIĆ

Skip to content