Tražilica

Neurofeedback

Radno vrijeme

Radno vrijeme:

Neparni datumi – ujutro

Parni datumi – poslijepodne

Telefon:

01/4841 – 286

01/4818 – 451

Neurofeedback

Vrsta terapije za osobe s različitim disregulacijama mozga, a zasniva se na praćenju električne aktivnosti mozga (EEG) i davanju povratne informacije o istoj. Na osnovi praćenja valova može se utvrditi je li valovi u mozgu rade pravilno, a uz pomoć kontinuiranih Neurofeedback treninga omogućava se  mozgu da promijeni “loše” obrasce rada valova i poboljša učinkovitost svojih funkcija

– podloga ove terapije i njene primjene nalazi se u više od 40 godina znanstvenih istraživanja diljem svijeta, koja pokazuju da neurofeedback trening povećava plastičnost mozga, što daje pojedincu bolju sposobnost rješavanja fizioloških i emocionalnih poteškoća

– trening se sastoji od apliciranja senzora na određenim mjestima na površini glave (ovisno o simptomu na kojem se želi radi)

– pomoću NFB metode po Othmeru (koju je moguće primjenjivati samostalno ili u kombinaciji s ostalim metodama liječenja) moguće je postupno mijenjati specifične obrasce moždane aktivnosti te time smanjiti ili ukloniti simptome poremećaja i/ili poteškoća u funkcioniranju kao što su primjerice poremećaj pažnje/hiperaktivnog poremećaja (ADHD), poteškoće vezane uz poremećaje iz autističnog spektra, teškoće u učenju i koncentraciji, poremećaj raspoloženja,   poremećaj spavanja, tjeskoba i različiti strahovi…

– postupak je bezbolan i neinvazivan 

– neurolog, pedijatar, psihijatar, liječnik obiteljske medicine i drugi mogu uputiti korisnike na indikacijski pregled kod neurofeedback terapeuta koji će onda, nakon pregleda i provedene dijagnostike, odlučiti o potrebi i mogućnosti provođenja neurofeedback terapije

Skip to content