Tražilica

Program za mobing

Osim opće psihijatrijske ambulantne skrbi, posebnost ove  psihijatrijske ambulante  je pružanje pomoći osobama u  stresu, te osobama zlostavljanim na radu uz individualni i grupni tretman. Voditelj Ambulante za mobbing je Ante Leskur, dr.med. spec. psihijatar koji ima dugogodišnje iskustvo u radu s grupama. Za korištenje usluga ove Ambulante potrebna je prethodna najava kod medicinske sestre Blanke Stanešić uz liječničku uputnicu.