Tražilica

Radiologija

Radiologija

U kabinetima odn. radilištima radiološke dijagnostike Dz Zagreb – Centar obavljaju se specijalističke radiološke i UZV-e pretrage na zahtjeve specijalista kliničara, liječnika obiteljske medicine, liječnika medicine rada i liječnika stomatologa. Pretrage se obavljaju ambulantno, u što kraćem roku . Za UZV i RTG pretrage vezane uz aplikaciju kontrasta gdje je potrebna prethodna priprema ili prethodna dopunska laboratorijska analiza određenih pokazatelja krvnih nalaza pacijenti se po prijavi za određenu pretragu ( preko nadležnih ambulanti ili individualno ) naručuju sa uputstvima kakao zahtijevaju određeni dijagnostički postupci.
Radiološka i UZV dijagnostika DZ Zagreb – Centar je dijelom digitalizirana u skladu sa novim tehnološkim dostignućima u proizvodnji radioloških uređaja a što omogućava i e -mail slanje slika i nalaza.

Pretrage
  • CT dijagnostika (glave, vrata, thoraxa, gornjeg i donjeg abdomena, kralježnice, zglobova)
  • Radiološku dijagnostiku lokomotornog sustava (standardne i specijalne snimke), snimke pluća i srca (digitalnim načinom snimanja).
  • Mamografije (digitalni i način snimanja)
  • dijagnostika zubiju (pojedinačne i panoramske snimke)
  • UZV dijagnostika (štitnjače, dojki, abdomena , mokračnog mjehura – prostate, mišičnog sustava , UZV karotidnih arterija
  • denzitometrija (dijagnostika gustoće kostiju)
Ordinacije

Runjaninova 4, 10000 Zagreb

Liječnik: Nenad Tešanović, dr.med., spec.radiologije

Medicinska sestra:

Adresa: Runjaninova 4, 10000 Zagreb

Telefon: 014897-662

Email: nenad.tesanovic@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: Pom, sri, pet - popodne
Uto, čet - ujutro

Liječnik: Feliks Podplatnik, dr.med.spec.radiologije

Medicinska sestra:

Adresa: Runjaninova 4, 10000 Zagreb

Telefon: 014897-662

Email: feliks.podplatnik@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: PON, SRI, PET - UJUTRO
UTO, ČET - POPDNE

RADNO VRIJEME RTG I UZV DIJAGNOSTIKE:
radno vrijeme ujutro : 07:00-14:3Oh
prijem pacijenata ujutro : 7:30-12:30h

radno vrijeme popodne : 13:00-20:30
prijem pacijenata popodne : 13:30-18:30h

Za RTG snimanje srca i pluća nije se potrebno unaprijed naručiti

Tel: 4897 662
Rad s pacijentima:
RTG dijagnostika 07:30 – 12:30; 13:30 – 18:30 h
UZV dijagnostika 07:30 – 11:30 ; 14:00 – 18:30 h
RTG zuba: prijepodne 07:30 – 09:30 h
Za ciljano intraoralno RTG snimanje zubi nije se potrebno unaprijed naručiti

Obavlja RTG dijagnostiku: lokomotornog sustava i srca/pluća, mamografija, intraoralno RTG snimanje zubi.
UZV dijagnostika: štitnjače, dojke, abdomena i prostate, mekih površinskih tkiva.

Bacc. med. Radiologije :
ANDREA BILIČIĆ
KATARINA BRALIĆ
MATEA JULARIĆ STANKOVIĆ
SONJA KRIŽANEC
DINKO MILJKOVIĆ
DIANA RADIČEVIĆ

Administratorice:
SANJA CEDAR
JASMINA FEJZIĆ

Kruge 44, 10000 Zagreb

Liječnik: Stella Sekso, dr.med.spec.radiologije

Medicinska sestra:

Adresa: Kruge 44, 10000 Zagreb

Telefon: 016112- 011

Email: stella.sekso@dzz-centar.hr

Radno vrijeme:

Liječnik: prim. dr. sc. Svetlana Antonini, dr.med.spec.radiologije

Medicinska sestra:

Adresa: Kruge 44, 10000 Zagreb

Telefon: 016112-011
016062-400

Email: svetlana.antonini@dzz-centar.hr

Radno vrijeme:

RTG KRUGE:

RADNO VRIJEME RTG I UZV DIJAGNOSTIKE:
radno vrijeme ujutro : 07:00-14:3Oh
prijem pacijenata ujutro : 7:30-12:30h

radno vrijeme popodne : 13:00-20:30
prijem pacijenata popodne : 13:30-18:30h

Za RTG snimanje srca i pluća nije se potrebno unaprijed naručiti

Tel: 6062 400, 6062 414

Radno vrijeme intraoralnog RTG snimanja zubi: prijepodne 11:30 – 12:30h, poslijepodne od 16:00 – 17:00h
Za ciljano intraoralno RTG snimanje zubi nije se potrebno unaprijed naručiti

Obavlja RTG dijagnostiku: lokomotornog sustava i srca/pluća, mamografija, intraoralno RTG snimanje zubi.
UZV dijagnostika:  dojke, abdomena i prostate.

ing. med. Radiologije:
ZLATKO BENKOVIĆ
KRISTINA KRISTEK KOPJAR
BOJAN PAVLIĆ
DARKO PRUGOVEČKI

Administrator:
DANICA KOSTENJAK

Av. Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb

Liječnik: Kornelija Šimić Mihaljević,

Medicinska sestra:

Adresa: Av. Većeslava Holjevca 22, 10000 Zagreb

Telefon: 016598-423

Email: kornelija.simic-mihaljevic@dzz-centar.hr

Radno vrijeme:

RADNO VRIJEME RTG I UZV DIJAGNOSTIKE:
radno vrijeme ujutro : 07:00-14:3Oh
prijem pacijenata ujutro : 7:30-12:30h
Pauza 10.30 – 11.00

radno vrijeme popodne : 13:00-20:30
prijem pacijenata popodne : 13:30-18:30h
Pauza 16:30 – 17:00

Za RTG snimanje srca i pluća nije se potrebno unaprijed naručiti

RTG zuba i ortopana: prijepodne 07:30 – 12:00h, poslijepodne 14:00 – 18:00h.
Za ciljano intraoralno RTG snimanje zubi nije se potrebno unaprijed naručiti

Tel: 6598 423

Obavlja RTG dijagnostiku: lokomotornog sustava i srca/pluća, mamografija, intraoralno RTG snimanje zubi i ortopan, denzitometrija
CT dijagnostika: mozga, PNS, toraxa, abdomena, muskuloskeletnog sustava. Potrebno se osobno naručiti na šalteru RTG radilišta uz priloženu uputnicu i med. dokumentaciju

Pacijenti se za CT pretrage naručuju putem maila ct-siget@dzz-centar.hr U mailu je potrebno priložiti povijest bolesti s nalazom specijalista koji traži pretragu, uz uvjet da im je liječnik opće medicine izdao e-uputnicu.

UZV dijagnostika: štitnjače, dojke, abdomena i prostate.

Bacc.med. Radiologije:
JASENKA ARBANAS
IVA BAŠIĆ
MARIJANA GRUBEŠA
DRAŽEN JAGIĆ
JELENA JURETIĆ
TAMARA KRIŠTOF
SINIŠA LJUBIĆ
NENAD TKALČIĆ

Administratorice:
KATARINA BAKOVIĆ
FINKA SENIĆ

Poštovani pacijenti,

Zbog plana buduće rekonstrukcije radiološkog odjela DZZ – Centar privremeno smo preraspodijelili radiološke timove sa lokacije G.Ninskog 3 na druge lokacije.

Tim dr. S. Antonini je trenutno smješten na lokaciji RTG Kruge 44.

Tim dr. G. Cvitković je trenutno smješten na lokaciji RTG Laginjina 16.

Obavlja RTG dijagnostiku lokomotornog sustava (konvencionalnim i digitalnim načinom snimanja), mamografije (konvencionalnim i digitalnim načinom snimanja), UZV dijagnostiku (dojki , abdomena, prostate).

ing.med. Radiologije:
IVA BAŠIĆ
SINIŠA LJUBIĆ
DINKO MILJKOVIĆ
MARIJANA GRUBEŠA

Laginjina 16, 10000 Zagreb

Liječnik: Vana Bulić, dr.med.spec.radiologije

Medicinska sestra:

Adresa: Laginjina 16, 10000 Zagreb

Telefon: 014604-195

Email: vana.bulic@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: Pon-čet 12-19.30h
Uto, sri, pet 07-14,30h

Liječnik: Gordana Cvitković, dr.med.spec.radiologije

Medicinska sestra:

Adresa: Laginjina 16, 10000 Zagreb

Telefon:

Email: gordana.cvitkovic@dzz-centar.hr

Radno vrijeme:

Liječnik: Jelena Bilušić, dr.med.spec.radiologije

Medicinska sestra:

Adresa: Laginjina 16, 10000 Zagreb

Telefon: 014604-101

Email: jelena.bilusic@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: Pon - čet 12-19.30h
Uto, sri, pet 07-14,30h

RADNO VRIJEME RTG I UZV DIJAGNOSTIKE:
radno vrijeme ujutro : 07:00-14:3Oh
prijem pacijenata ujutro : 7:30-12:30h

radno vrijeme popodne : 13:00-20:30
prijem pacijenata popodne : 13:30-18:30h

Za RTG snimanje srca i pluća nije se potrebno unaprijed naručiti

RTG zuba i ortopana: prijepodne 07:30 – 12:00h, poslijepodne 14:00 – 18:00h.
Za ciljano intraoralno RTG snimanje zubi nije se potrebno unaprijed naručiti

Tel: 4604 195, 4604 131

Obavlja RTG dijagnostiku: lokomotornog sustava i srca/pluća, mamografija, intraoralno RTG snimanje zubi i ortopan, denzitometrija
UZV dijagnostika: štitnjače, dojke, abdomena i prostate, mekih površinskih tkiva.

Bacc. med. Radiologije:
ANKICA DOZAN
IVANA LEGAN
ANA LJEVAR ZAGOREC
FRANKA MILJKOVIĆ
MARKO RESANOVIĆ
DAMIR ŽUNAC
ANA ŽUNAC

Administrator:
VESNA TORTIĆ

COVID RTG DIJAGNOSTIKA 18:00-19:00h.
Umoljavamo prethodno telefonski kontaktirati radi dogovora na broj tel: 4604 195, 4604 131