Tražilica

Otorinolaringologija

ORL ambulanta

ORL ambulanta ima dugogodišnju tradiciju i iskustvo u liječenju bolesti uha, nosa i grla te patologije glave i vrata. Ambulanta je opremljena s dvjema audiološkim kabinama u kojima se vrši ispitivanje sluha radi dijagnostike razine i vrste oštećenja sluha. Tako ambulanta ima veliko iskustvo u testiranju i odabiru slušnih pomagala. Od audiološke obrade radimo tonalnu audiometriju, timpanometriju i govornu audiometriju.

U ORL ambulanti vrši se kompletan pregled s endoskopijom nosa, epifarinksa, ždrijela i grkljana. Liječenje se vrši konzervativno, dok se nakon pregleda i preoperativne obrade bolesnici kojima je potrebno kirurško liječenje šalju u klinike za uho, nos i grlo.

Ambulanta također radi kao konzilijarna ambulanta za djelatnost medicine rada gdje se vrši obrada i potrebni pregledi za dobivanje različitih svjedodžbi i licenca. Naš specijalist za ORL također je licenciran od strane Agencije za civilno zrakoplovstvo za pregled civilnih i športskih pilota, padobranaca te kabinskog osoblja.

Grgura Ninskog 3, 10000 Zagreb

Liječnik: Halid Šamle, dr.med.

Medicinska sestra: Vladimir Lovrenčić, bacc.med.techn.

Adresa: Grgura Ninskog 3, 10000 Zagreb

Telefon: 013782-549

Email: halid.samle@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: pon, srij, pet 07-15h
uto, čet 12-20h

Skip to content